Novosti

UKIDANJE PRITVORA I ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.12.2019. godine, donio rješenje u krivičnom predmetu protiv optuženog N.S. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, povodom prijedloga branioca optuženog za ukidanje pritvora, a i po službenoj dužnosti, u postupku kontrole opravdanosti pritvora, kojim je optuženom ukinut pritvor, jer je utvrđeno da dalje ne egzistira posebni pritvorski razlog iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske po kojem je optuženom bio  produžen pritvor nakon potvrđivanja optužnice, rješenjem ovog suda 11 0 K 024819 19 Kv 4 od 03.10.2019. godine.

Istim rješenjem je na osnovu člana 185. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i člana 187. stav 4. istog zakona, prema optuženom N.S. određena mjera zabrane sastajanja sa malodobnom oštećenom i približavanja istoj na udaljenosti od 100 metara.

Izrečena mjera zabrane može trajati dok za to postoji potreba, a sve do donošenja drugačije odluke suda.

Okružni sud u Banjaluci je rješenje donio nakon održanog ročišta na kojem tužilaštvo sudu nije predočilo dokaze koji bi ukazali na opravdanost daljeg trajanja pritvora prema optuženom iz naprijed navedenog pritvorskog razloga, a što je bilo neophodno obzirom na Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP-3146/19, donesenoj na sjednici održanoj dana 27.11.2019. godine, kojom je djelimično usvojena apelacija optuženog, tako što je utvrđena povreda člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u dijelu rješenja Vrhovnog suda Republike Srpske broj 11 0 K 014819 19 Kž od 12.07.2019. godine i rješenja ovog suda broj  11 0 K 024819 19 Kv2 od 01.07.2019. godine.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 29.11.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenima R.D, S.K. i B.Z. i to prema osumnjičenom R.D. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 4. u sticaju sa krivičnim djelom paljevine iz člana 243. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a prema osumnjičenima S.K. i B.Z. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 4. u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor je određen zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka a), b),v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati od dana i časa lišenja slobode, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati prema osumnjičenom R.D. do 26.12.2019. godine do 18,15 časova, a prema osumnjičenim S.K. i Z.B. do 26.12.2019. godine do 17,00 časova.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 21.11.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom D.L. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom polna zloupotreba djeteta starijeg od petnaest godina iz člana 173. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor je određen zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, računajući od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 19.12.2019. godine do 00,30 časova.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 19.11.2019. godine, objavio presudu kojom se optuženi A.J, Z.D, V.T. i D.Č. na osnovu člana 298. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobađaju od optužbe da su počinili krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Repugblike Srpske u vezi sa članom 23 istog zakona.

Na osnovu člana 100. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, određeno je da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 19.11.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi V.T. oglašen krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ga je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 33, 38, i 41. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godine.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 17.11.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenima M.V, S.V, P.D. i R.H. zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i postojanja posebnih razloga za pritvor iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, u odnosu na sve osumnjičene, u odnosu na osumnjičenog M.V. i razloga iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a u odnosu na osumnjičenu S.V. i razloga iz člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Pritvor prema osumnjičenim po ovom rješenju može trajati najduže 1 (jedan) mjesec računajući od vremena lišenja slobode, odnosno najduže do 14.12.2019. godine i to do 18.15 časova toga dana prema osumnjičenim M.V. i R.H, a do 21.30 časova prema osumnjičenim S.V. i P.D.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 15.11.2019. godine, objavio presudu kojom se optuženi M.M. na osnovu člana 298. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobađa od optužbe da je počinio krivično djelo terorizam iz člana 299. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 1) i 4) Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Na osnovu člana 100. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, određeno je da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

PRODUŽENJE PRITVORA I ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od dana 05.11.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom N.O. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 09.09.2019. godine, a produžen rješenjem vanraspravnog vijeća od 03.10.2019. godine, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 1 (jedan) mjesec, odnosno do 06.12.2019. godine do 20,30 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Istim rješenjem ukinut je pritvor osumnjičenom D.B, određen rješenjem ovog suda od 11.10.2019. godine i isti se ima odmah pustiti na slobodu.

Na osnovu člana 184. stav 1. i 2. i člana 185. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku, prema optuženom D.B. su izrečene mjere zabrene: zabrana napuštanja prebivališta i to područje opštine Jajce, bez prethodnog odobrenja suda, privremeno oduzimanje putne isprave – pasoša, uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, zabrana korištenja lične karte, za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine (zabrana putovanja).

Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za to postoji potreba, a sve do donošenja drugačije odluke suda.

Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku osumnjičeni D.B se upozorava da se protiv njega može odrediti pritvor, ako prekrši bilo koju od navedenih mjera.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 01.11.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom M.J. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina u pokušaju iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 22. Krivičnog Zakonika Republike Srpske.

Pritvor je određen zbog pritvorskih razloga iz člana člana 197. stav 1. tačke a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jednog) mjeseca, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do 30.11.2019. godine do 15.55 časova.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od dana 14.11.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom Z.V. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 22.10.2019. godine, zbog osnovane sumnje da je učinio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 16.01.2020. godine do 00.40 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Strana 1 od 53

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>