Izvještaji i statistika

- Realizacija Planova rješavanja predmeta za 2019. godinu od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda u Banjaluci od 01.01. do 31.12.2018. godine

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda u Banjaluci od 01.01. do 31.12.2017. godine

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda u Banjaluci za septembar 2017. godine

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda u Banjaluci za III kvartal 2017. godine

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda u Banjaluci od 1.1. do 30.9.2017. godine

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda u Banjaluci za I polugodište 2017. godine

- Narativni izvještaj 31.01.2017. god.

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda u Banjaluci 01.01 - 31.12.2016. godine

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda u Banjaluci 01.01 - 30.09.2016. godine

- Odluka o predvidivim vremenskim rokovima u 2016. godini 2

- Odluka o predvidivim vremenskim rokovima u 2016. godini 1

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda u Banjaluci za I kvartal 2016. godinu

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda u Banjaluci za 2015. godinu

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda Banjaluka - devetomjesečni - 2014.godine

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda u Banjaluci za III kvartal 2014. godinu

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda u Banjaluci za II kvartal 2014. godinu

Podaci o završenim prekršajnim i krivičnim predmeta za period od 01.01. do 30.09. 2014. godine u kojima je nastupila zastara vođenja prekršajnog i krivičnog postupka - sve zastare su nastupile pred prvostepenim sudovima

- Plan rješavanja predmeta za 2014. godinu 

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda u Banjaluci za  I kvartal 2014. godinu

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda u Banjaluci za 2013. godinu

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda Banjaluka - devetomjesečni - 2013.godine

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda Banjaluka za i polugodište 2013.godine

- Plan rješavanja starih predmeta za 2013. godinu

- Izvještaj i pregleda rada Okružnog suda Banjaluka za 2012. godine

 - Izvještaj  o realizaciji  plana rješavanja starih predmeta za i polugodište 2012. g. i plan rješavanja starih predmeta za treći kvartal 2012.g.

- Izvještaj i pregled rada Okružnog suda Banjaluka za i polugodište 2012.godine

- Izvještaj i pregleda rada Okružnog suda Banjaluka za maj 2012. godine

 

- Izvještaj o realizaciji plana rješavanja starih predmeta za april i maj mjesec 2012. godine - Upravno odjeljenje

- Izvještaj o realizaciji plana rješavanja starih predmeta za maj mjesec 2012. godine - Građansko odjeljenje

Izvještaj o radu Okružnog suda u Banjaluci za 2011. godinu

Izvještaj i pregled za 1.1. do. 30.9. 2010.godine

- Izvještaj i pregled rada  okružnog suda banjaluka za i polugodište  2010.godine

Evidencija krivičnih predmeta ratnog zločina u periodu od 2005. godine do 31.05.2010. godine

- Izvještaj o radu Okružnog suda u Banjaluci za 2009. godinu

- Statistika suda - procesuirana djela i izrečene kazne.

- Izvještaj o radu Okružnog suda u Banjaluci za 2009. godinu možete pogledati ovde .

- Izvještaj o radu Okružnog suda u Banjaluci za 2008. godinu možete pogledati ovde , a skraćeni izvještaj je ovde.