Uvjerenja i prijem pošte

Uvjerenja

 

Okružni sud Banjaluka izdaje strankama uvjerenje kojim se dokazuje da li je protiv određenog upravnog akta pokrenut upravni spor, tužbom pred  Okružnim sudom u Banjaluci.
Taksa za izdavanje uvjerenja plaća se u iznosu od 15 KM, osim za lica koja su oslobođena plaćanja taksi u skladu sa Zakonom o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 73/08, 49/09, 67/13, 63/14 i 66/18)

 

  

Prijem pošte

            Prijem pošte u Okružnom sudu u Banja Luci vrši se svakog radnog dana od 800 do 1600 časova. Prijem pošte vrši se u kancelariji za prijem i otpremu pošte (soba broj 7), koja se nalazi u prizemlju zgrade suda.

             Primjedbe na rad suda, sudija i radnika suda, kao i svoje sugestije, građani mogu dostavljati sudu neposredno putem posebne kutije za primjedbe i sugestije građana, koja se nalazi u prizemlju zgrade suda.