RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 13.08.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenima S. Š, D. T. i N. D. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 18.07.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osumnjičeni S.Š. u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog zakona i krivičnim djelom falsifikovanje isprave iz člana 347. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a osumnjičeni D. T. u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog zakona, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 14.10.2019. godine do 19,50 časova.

Pritvor je produžen prema osumnjičenom S. Š. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, prema osumnjičenom D. T. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačke a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a prema osumnjičenom N. D. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od dana 07.08.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom G.N. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 12.07.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo napad na sudiju ili javnog tužioca iz člana 339. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 15,00 časova 09.10.2019. godine.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 01.08.2019. godine, produžen je pritvor optuženima D. E, S. T. i Ž. E. koji im je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 20.02.2019. godine, a produžen rješenjem vanpretresnog vijeća istog suda od 13.03.2019. godine i rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske od 15.05.2019. godine, i to prema optuženom D. E. zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog Zakona, a prema optuženima Ž. E. i T. S. zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.

Pritvor se u odnosu na optužene D. E. i S. T. produžava zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, dok se isti u odnosu na optuženu Ž. E. produžava zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVIRA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 31.07.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženom B.K. zbog pet krivičnih djela razbojništva iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci počev od 31.07.2019. godine, kada je izrečena prvostepena presuda.

Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskog razloga propisanog članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 31.07.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi B.K. oglašen krivim zbog pet krivičnih djela razbojništva iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te u skladu sa odredbama članova 46, 52, 53. stavovi 1. i 4. i člana 54. stav 1. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, učinjenog na štetu STR ''R.'' Ulica ..., utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, učinjenog na štetu sportske kladionice ''P. s.'' u Ulici ..., utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, učinjenog na štetu sportske kladionice ''M.'' u Ulici ..., utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, učinjenog na štetu sportske kladionice ''AM S.'' Ulica ..., utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, učinjenog na štetu sportske kladionice ''AM S.'' u Ulici ..., utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, pa ga je sud, u skladu sa odredbama članova 56. i 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci, u koju mu je uračunato i vrijeme provedeno u pritvoru od dana 27.05.2019. godine od 20:00 časova, pa sve dok isti bude trajao.

U skladu sa odredbama člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, optuženi je obavezan da u roku od 30 (trideset ) dana po pravosnažnosti presude oštećenima nadoknadi materijalnu štetu nastalu izvršenjem krivičnih djela.

Na osnovu članova 72. i 82. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske prema optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta kojim je izvršeno krivično djelo, te je od njega oduzet nož sa plastičnom drškom crne boje dužine oštrice od 20 cm, ukupne dužine 32 cm.

Strana 5 od 100

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>