Novosti

Objava

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 16.01.2016.godine, objavljena je presuda kojom je optuženi G.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela silovanja iz člana 193 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 6 godina i 3 mjeseca.

Objava

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 26.12.2016.godine, objavljena je presuda kojom je optuženi R.M oglašen krivim za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149 stav 2 Krivičnog zakona Republike Srpske pa  mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 19 godina, te je oglašen krivim   i za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona RS  i  utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (šest) mjeseci. S tim u vezi, Sud je optuženom R.M  izrekao  jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Optuženi P.D. oglašen je krivim za krivično djelo teško ubistvo te je na osnovu propisa iz člana 23,33 i 37 Krivičnog zakona Republike Srpske, te je  osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.

Optuženi A.R. je na osnovu člana 298. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobođen od optužbe.

Optuženim R.M. i P.D. produžava se pritvor nakon izricanja presude, dok se prema optuženom R.A. pritvor ukida i  optuženi pušta na slobodu.

Objava presude

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 28.11.2016. godine, održano je ročište za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i pretres za izricanje krivično pravne sankcije, nakon čega je donijeta i javno objavljena presuda kojom je optuženi B.A. oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, te osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Rješenjem ovog suda, iz razloga propisanih odredbom člana 197. stav 1. tačka a), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, optuženom B.A. je produžen pritvor, koji može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora, a najduže devet mjeseci od izricanja prvostepene presude.

Objava presude

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 22.11.2016. godine, objavljena je presuda kojom je optuženi P.D. proglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog na osnovu navedene zakonske odredbe i uz primjenu člana 32. stav 1. i člana 33. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i šest mjeseci.

Na osnovu člana 61. stav 1, 2. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od dvije godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Određivanje pritvora

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 22.11.2016. godine, određen je pritvor prema osumnjičenoj J.K zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično djelo ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske. Pritvor se određuje zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačke a), b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i može trajati najduže jedan mjesec, odnosno do 20.12.2016. godine.

Raspored dežurstava sudija za prethodni postupak

Spisak dežurstava sudija za prethodni postupak

Raspored dežurstava sudija za prethodni postupak

Spisak sudija koji dežuraju kao sudije za prethodni postupak i raspored dežurstava od 01.11.2016. godine do 01.05.2017. godine.

Određivanje pritvora

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 21.11.2016. godine, određen je pritvor prema osumnjičenom M.O. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i postojanja posebnih razloga za pritvor iz člana 197. stav 1. tačke b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Pritvor prema osumnjičenom može trajati najduže jedan mjesec, odnosno do 19.12.2016. godine.

Posjeta studenata Okružnom sudu u Banjaluci

56Okružni sud u Banjaluci danas su posjetili studenti i studentkinje pravnih fakulteta iz Sarajeva i Banjaluke, koji su se tom prilikom upoznali sa radom Odjeljenja za podršku svjedocima i razgledali prostorije suda koje se koriste za pružanje podrške svjedocima. Studentima se na početku predavanja obratila predsjednica suda Marija Aničić-Zgonjanin koja ih je upoznala sa načinom rada i procesuiranja predmeta ratnih zločina pred ovim sudom, a predavanje je održala i rukovodilac Odjeljenja za podršku svjedocima Olga Lola Ninković. Ova vannastavna aktivnost dio je Radionice o međunarodnom kaznenom pravu i tranzicijskoj pravdi koju za studente prava organizuje Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa pravnim fakultetima u Sarajevu i Banjaluci, Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Sudom Bosne i Hercegovine i Okružnim sudom u Banjaluci.

Strana 8 od 32

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>