Novosti

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 26.02.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi N.T. oglašen krivim zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga sud, uz primjenu istog zakonskog propisa i propisa iz članova 42, 43, 46, 53, i 54. stav 1. tačka 3. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

Rezultati pismenog testiranja kandidata za radno mjesto portaparol

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 12.02.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi B.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te člana 38. stav 1. tačka 2. i člana 39. stav 1. tačka 2. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godina.

Istom presudom je odlučeno da se optuženom, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 04.10.2014. godine pa do 04.12.2014. godine.

Na osnovu člana 62. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, i to: kartonska kutija sa prigušnicama 8 komada od po 400 W i prigušnicama 4 komada od po 36 W, 4 kanistera, kartonska kutija sa elektromaterijalom (18 grla, 19 upaljača, 1 fidova sklopka i 4 utikača), kese za zamrzivač 5 pakovanja i 1 flaša zapremine 1,5 litara u kojoj se nalazi nepoznata tečnost žute boje, 213 komada praznih PVC saksija raznih veličina, crne i smeđe boje, tabla sa osiguračima i utičnicama, ventilator sa ventilacionim crijevom, tacne za pikiranje i zdjelice, kartonska kutija sa sijalacama (14 komada), 5 električna radijatora, vreća sa granulacijom, sijalica sa kućištem, 4 filter vazduha (vufer), vaga bijele boje, kuhinjska, 128 saksija crne boje u kojima se nalaze stabljike biljke indijske konoplje, visine oko 15 cm, 136 saksija smeđe boje u kojima se nalaze stabljike biljke indijske konoplje, visine oko 15 cm, 13 drvenih letvi na kojoj se nalaze sijalice sa kućištima, kućište sa 1 sijalicom, 5 ventilator sa postoljem, drvena ploča na kojoj se nalaze osigurači i utičnice, prigušnice koje se nalaze sa prednje strane drvene grede, prigušnice koje se nalaze sa zadnje strane drvene grede, filter vazduha valjkastog oblika većih dimenzija, ventilaciono rebrasto crijevo sive boje, drvena tabla sa osiguračima, 2 filter vazduha valjkastog oblika većih dimenzija, drvena tabla sa osiguračima i strujnim kablovima, četvrtasti limovi za prelamanje svjetlosti iznad kućišta sijalice, plastične posude za pikiranje, 13 saksija crne boje u kojima se nalaze stabljike biljke indijske konoplje, visine između 100 i 150 cm,  lampa sa 1 sijalicom, 12 plastičnih posuda za pikranje, sredstva za prihranu upakovana u PVC vrećice, kanistere i bočice, drvena tabla sa osiguračima, drvena tabla sa prigušnicama (17 do 400 W i 3 od po 600 W), 30 PVC saksija crne boje sa zemljom bez zasada, 86 saksija crne i smeđe boje u kojima se nalaze stabljike biljke indijske konoplje, visine oko 100 cm, 138 saksija crne boje u kojima se nalaze stabljike biljke indijske konoplje, visine oko 100 cm, filter vazduha valjkastog oblika većih dimenzija, mobilni telefon marke »Samsung« model GT-E1200, bijelo-sive boje sa SIM karticom.

.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 15.02.2018. godine, produžen je pritvor optuženom M.M. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci broj od 19.11.2017. godine i produžen rješenjem krivičnog vijeća ovog suda od 12.12.2017. godine, zbog osnovane sumnje da je počinio dva krivična djela iznude iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. u vezi sa članom 23. istog zakonskog propisa, krivičnog djela tjelesne povrede iz člana 131. stav 2. u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivičnog djela iznude iz člana 232. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.

Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Projekat „Pravda za svako dijete“

150217-2Okružni sud u Banjaluci jedna je od pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, u kojoj se nedavno snimao edukativni video materijal o postupku saslušanja djece svjedoka - žrtava ili očevidaca krivičnih djela. Za produkciju je zadužena Agencija  „BORAM“___iz Sarajeva , a cijela aktivnost se izvodi u sklopu projekta „Pravda za svako dijete“, koju sprovodi UNICEF Bosne i Hercegovine, uz podršku Vlade Švicarske i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Video materijal treba da posluži profesionalcima iz pravosuđa, ali i drugim stručnjacima koji u svom radu dolaze u kontakt sa djecom svjedocima - žrtvama ili očevicima krivičnih djela.

Okružni sud u Banjaluci jedna je od  pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, koja ispunjava najviše međunarodne standarde, kada  je u pitanju tretman i zaštita ugroženih svjedoka, u koje spadaju i djeca. Pored posebne prostorije za saslušanje djece, koja je opremljena neophodnom  tehničkom opremom, postojanja Odjela za podršku svjedocima u kojem rade psiholozi, posjeduje i poseban ulaz za ovu kategoriju svjedoka.

U produkciju su bili uključeni pravni eksperti i psiholozi iz pravosuđa. Za potrebe snimanja video materijala angažovani su studenti i glumci amateri. U prilogu – par fotografija sa seta.    Opširnije...

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.02.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenom Ć.A. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo iznuda u pokušaju iz člana 232. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 22. istog zakona.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od 1 (jedan) mjesec, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do 01.03.2018. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 02.02.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi V.S. i B.A. oglašeni krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom oduzimanje motornog vozila iz člana 237. stav 1. istog zakona i krivičnim djelima nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. i izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske a u vezi sa članom 23. istog zakona, pa je sud uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28, 32, 37. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske:

Optuženom V.S. za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina, za krivično djelo oduzimanje motoronog vozila iz člana 237. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, a za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 1. u vezi sa članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, te ga je, primjenom člana 42. Krivičnog zakona Republike Srpske, osudio na jedistvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

       Optuženom B.A. za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina, za krivično djelo oduzimanje motoronog vozila iz člana 237. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci, a za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 1. u vezi sa članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci, te ga je, primjenom člana 42. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na jedistvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 (devetnaest) godina.

Istom presudom, a osnovu člana 44. Krivičnog zakonika Republike Srpske, određeno je da se optuženima V.S. i B.A. u izrečene jedinstvene kazne zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 16.10.2016. godine, pa nadalje.

Na osnovu člana 62. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženima su izričene mjere bezbjednosti oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: automatska puška AP M70, kalibra 7,62 mm, fabrički broj 94347 i dva okvira za navedenu pušku, putničko motorno vozilo marke „BMW X5“, crne boje, ragistarskih oznaka 03 LDF 9, broja šasije WBAFF41060L049651, novac koji je pronađen u kontejneru u iznosu od 1x50 Eura - serijskog broja V15150553357, 1x50 Eura – serijskog broja: V60564246061, 1x50 Eura - ser. br. S40258375567, 1x50 Eura - ser. br. V59118007036, 1x50 Eura - ser. br. S57145773733, 1x50 Eura - ser. br. X56700775712, 1x50 Eura - ser. br. X71885760581, 1x100 Eura - ser. br. S10102444774, 1x100 Eura - ser. br. S19792017655, 1x50 KM - ser. br. F07984899, 1x100 KM - ser. br. E03426179, 1x100 KM - ser. br. E00340125, 1x100 KM - ser. br. E05156726, 1x100 USD - ser. br. LB570619511, 1x20 KM - ser. br. E12718110 i 1x20 KM - serijskog broja E05440763.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

 

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od 29.01.2018. godine, produžen je pritvor osumnjičenom D.D. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 8. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 226. stav 1. tačka 1. istog zakona, koji mu je određen rješenjem ovog suda od 21.12.2017. godine, tako da se po ovom rješenju pritvor ima računati od dana i časa lišenja slobode i može trajati najduže 2 (dva) mjeseca.

Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 29.01.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi Č.S. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, na osnovu navedene zakonske odredbe i odredbe člana 43, 32, 53. stav 4. i 54. stav 1. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godina.

Istom presudom je odlučeno da se optuženom, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, u periodu od 09.09.2017. godine do 19.12.2017. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 29.01.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi B.A. oglašen krivim zbog krivičnog djela polno nasilje nad djetetom iz člana 195. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 23.06.2017. godine do 06.09.2017. godine.

Na osnovu člana 62a. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom u trajanju od 3 godine računajući od dana pravosnažnosti ove presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere. O daljem egzistiranju mjera zabrane, sud je odlučio posebnim rješenjem.

Strana 8 od 40

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>