Novosti

Ukidanje pritvora

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, u krivičnom predmetu protiv optuženih S.S, J.K, M.M, T.K, Đ.Ć, A.G. i Ž.P, zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom razbojništvo iz člana 233. stav 2. istog zakona i dr. rješenjem broj: 11 0 K 016901 17 Kv 6-p od 26.07.2017. godine odbio je prijedlog Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala za produženje pritvora, koji je optuženima S.S, J.K, M.M, T.K određen rješenjem sudije za prethodni postupak broj 11 0 K 016901 17 Kpp 13-p od 08.02.2017. godine, te produžen rješenjem vijeća ovog suda broj 11 0 K 016901 17 Kv 2 od 03.03.2017. godine i rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 11 0 K 016901 17 Kv 3 od 03.05.2017. godine, a prema optuženom Ž.P. određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda broj 11 0 K 016901 17 Kpp 28-p od 29.06.2017. godine, pa se optuženi S.S, J.K, M.M, T.K i Ž.P imaju odmah pustiti na slobodu.

Istovremeno, na osnovu člana 184. i 185. stav 1. tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske umjesto mjere pritvora optuženima S.S, J.K, M.M, T.K i Ž.P se izriču sljedeće mjere zabrane, i to: zabrana napuštanja mjesta boravišta, uz privremeno oduzimanje putnih isprava i zabranu izdavanja novih putnih isprava, te zabranu korišćenja lične karte za prelazak državne granice (zabrana putovanja), zabrana međusobnog sastajanja i komuniciranja, te sastajanja i komuniciranja sa svjedocima, te se naređuje optuženima javljanje u nadležnu policijsku upravu/stanicu, komandiru stanice ili licu koje on odredi, svakog ponedjeljka u sedmici u toku radnog vremena.   Izrečene mjere zabrane se primjenjuju počev od puštanja optuženih na slobodu i mogu trajati dok za to postoji potreba, ali najduže do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora ukoliko ista bude izrečena.

Ukoliko optuženi ne budu ispunjavali obaveze navedenih zabrana, organ koji izvršava mjere zabrane će o tome obavijestiti sud, a sud optuženima može izreći dodatnu mjeru zabrane ili odrediti pritvor shodno odredbi člana 186. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Objava presude

Presudom Vrhovnog suda Republike Srpkse, Posebno vijeće za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 08.06.2017. godine, odbijene su, kao neosnovane, žalbe branilaca optuženih M. R. i D. P., Republičkog javnog tužilaštva, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Banja Luka u dijelu koji se odnosi na ove optužene, žalbe oca i supruge optuženog D. P. i potvrđena presuda Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, broj 11 0 K 017025 16 K od 26.12.2016. godine, u dijelu u kojem je optuženi M. R. oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 19 (devetnaest) godina u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, za koja krivična djela je primjenom člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina, a optuženi D. P. oglašen krivim, zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koje je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.

Opširnije...

Određivanje pritvora

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za subijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, broj 11 0 K 020893 17 Kpp 2 od 04.07.2017. godine određen je pritvor osumnjičenom S.M. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Pritvor je određen zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i može trajati najduže 1 (jedan) mjesec, odnosno do 03.08.2017. godine.

Sud nije prihvatio osnovanim prijedlog nadležnog tužilaštva, da se pritvor odredi i iz pritvorskog razloga propisanim članom 197. stav 1. tačka a) navedenog Zakona.

Projekat Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH

Projekat Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH
- Sastanak korisnika Projekta -
12. juni 2017. godine, Sarajevo

Zaključci

  1. S obzirom da je prva tranša uplaćena za period od 07.03.2016. godine do 31.12.2017.godine a uslov za uplatu naredne tranše (za period od 01.01.2018 – 06.02.2019. godine) jeste da se sredstva iz prve potroše u iznosu od 70%, potrebno je da institucije korisnici na predviđen način i u skladu sa odobrenim namjenama koriste sredstva koja su im na raspolaganju u okviru ovog projekta.
  1. Ukoliko institucije imaju uštede ostvarene u okviru budžetske podrške za procesuiranje predmeta ratnih zločina (IPA 2012) – iste ne treba trošiti za namjene za koje su odobrena sredstva u okviru ovog granta (Projekat IPA 2013). Na taj način se u okviru granta ostvaruju uštede koje onemogućavaju dinamiku trošenja sredstava koja je potrebna za uplatu naredne tranše.
  1. Neophodno je da se poštuju rokovi predviđeni Internim finansijskim memorandumom o razumijevanju postpisanim između Ministarstva finansija i trezora BiH i institucija korisnika kako za dostavljanje finansijskih izvještaja Ministarstvu finansija i trezora BiH tako i za dostavljanje izvještaja o radu na predmetima ratnih zločina, planova i izvještaja o realizaciji planova za rješavanje predmeta ratnih zločina u tužilaštvima Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.
  1. Ministarstvo finansija i trezora BiH će svim korisnicima Projekta dostaviti tabele predviđene za sačinjavanje finansijskih izvještaja - u elektronskom obliku.
  1. Prilikom dostavljanja finansijskog izvještaja za period 01.01.2017. do 30.06.2017. godine potrebno je da svi korisnici istovremeno dostave (ponoviti dostavljanje) finansijski izvještaj za period 01.01.2017. godine do 31.03.2017. godine sačinjen na propisanim obrascima.

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI MERITUMU

Objava presude

a

Objava presude

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 08.06.2017. godine objavljena je presuda kojom je optuženi G.V. oglašen krivim za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 20 istog zakona, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te propisa iz članova 28, 32 i 33 Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina.

Na osnovu člana 44 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 17.07.2016. godine, pa do 17.10.2016. godine.

Na osnovu odredbe člana 399 stav 7, a u vezi sa članom 62 Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom G.V. je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta, vatrenog oružja, municije, za koje nema oružni list, odnosno dozvolu za držanje oružja, kao i ručne bombe čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno, Na osnovu člana 108 stav 3 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećena P.S. se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuje na parnicu. Opširnije...

OBAVJEŠTENJE

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je održao 104. plenarnu sjednicu 1. juna 2017. godine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odlučivao o jednom broju zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona.
Ustavni sud BiH je odlučujući u predmetu broj U 2/17 razmatrao zahtjev Okružnog suda u Banjaluci (sudija Milan Blagojević) za ocjenu ustavnosti člana 93. stav 4. Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske i u vezi s tim utvrdio da član 93. stav 4. Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske nije u skladu sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Cijeli članak možete pročitati na stranici Ustavnog suda BiH
http://www.ccbh.ba/novosti/sjednice/?id=8144fee1-ec11-4db7-9e93-8aacb5049850

OBJAVA

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 29.05.2017.godine objavljena je presuda kojom su optuženi M.V., P.G., P.A. i B.O. oglašeni krivim za krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona.

Optuženim M.V., P.G i P.A. sud je za krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 10 (deset) godina, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 2 (dvije) godine, pa im je na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od po 11 (jedanaest) godina.

Optuženom B.O. sud je za krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, pa mu je na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina.

Na osnovu člana 44. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženima M. V., P. G., P. A. i B. O., se u izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.

Na osnovu člana 94. i 95. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih se oduzima imovinska korist koju su pribavili izvršenjem krivičnog djela u iznosu od543.204,63 KM,koji iznos su optuženi solidarno dužni uplatiti u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude.

Na osnovu člana 399. stav 7. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih se oduzima vatreno oružje, na osnovu člana 62. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih se oduzima putničko motorno vozilo „Audi A6“ tamnozelene boje, bez registarskih oznaka, broj šasije …, a koje vozilo se po naredbi ovog suda broj 11 0 K 017324 15 Kpp 5 od 25.09.2015.godine nalazi na čuvanju u depozitu CJB Banjaluka, te se na osnovu člana 99. stav 1. a u vezi sa članom 96. stav 1. tačka a) i e) i ž) Zakona o krivičnom postupku optuženi obavezuju da naknade troškove krivičnog postupka.

Na osnovu člana 108. stav 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevima upućuju na parnični postupak.

Okružni sud u Banjaluci je, dana 29.05.2017.godine, donio rješenje kojim se produžava pritvor prema optuženima M.V., P. G., P. A. i B. O., iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci.

OBJAVA

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 9.02.2017.godine objavljena je presuda kojom su optuženi J.A, D.Z.,T.V.i Č.D. oglašeni krivim  za krivično djelo razbojništva iz člana 233 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 23 Krivičnog zakona Republike Srpske, pa im je  sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 28, 32, 37 stav 1, 38 tačka  2) Krivičnog zakona Republike Srpske  izrekao kaznu zatvora  i to za J.A.  kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine,  D.Z. u trajanju od četiri (4) godine i T.V.u trajanju od četiri (4) godine, a optuženog  Č.D. uz primjenu istog zakonskog propisa i članova 28,33,37 stav1 Krivičnog zakona RS u  trajanju od pet (5) godina.

            Na osnovu člana 94 Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih je oduzet novac koji su pribavili izvršenjem krivičnog djela u iznosu od od 2.000,00 КМ i 7.000,00 eura (u protivvrijednosti u KM).

Strana 7 od 32

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>