Novosti

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od 23.05.2018. godine, produžen je pritvor optuženom A.R, određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 27.04.2018. godine, zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383 a) stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, koji po ovom rješenju može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže dvije godine od dana potvrđivanja optužnice, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora po isteku svaka dva mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.

Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova propisanog u članu 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 22.05.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi P.Ž. i S.I. oglašeni krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonka Republike Srpske, pa je sud uz primjenu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 46. i 54. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženog P.Ž. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a optuženog S.I. na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci.

Optuženima se, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečene kazne zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 19.09.2017. godine do 19.10.2017. godine.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrečena je mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to:

od optuženog P.Ž. odluzeti su sljedeći predmeti: mobilni telefon marke „Samsung S6“, sa gumenom zaštitom na poleđini, sa pripadajućom SIM karticom, na kojoj se djelimično vidi serijski broj, jer je ista osječena, tri nosača SIM kartica sa 1 SIM karticom, mobilni telefon crne boje marke „Alkatel Onetouch“, crne boje sa pripadajućom SIM karticom i SIM kartica koja se nalazila u SIM 1, metalni upaljač sive boje sa zelenom slikom za konzumiranje narkotika sa natpisom „Natural High“, papirna ceduljica bijele boje sa upisanim brojevima telefona, dva mobilna telefona i to: marke „Samsung“, crne boje, bez SIM kartice, bez baterije i mobilni telefon marke „Alkatel“, crveno-crne boje, bez SIM kartice i baterije, plastična providna vrećica u koju je upakovana biljna materija smeđe boje ukupne bruto mase 6,06 grama (vaga je pokazivala početnu težinu bez predmeta 0,15 grama), zelena biljna materija upakovana u PVC vrećicu, ukupne bruto mase 5,94 grama, digitalna vaga, sive boje, sa natpisom „KORAL ELEKTRIK“, oznaka KV-52 i nosač SIM kartice za pretplatnički broj.

od optuženog S.I. oduzeti su sljedeći predmeti: mobilni telefon marke „Ajfon 7“, sa plastičnom providnom zaštitom na poleđini, crne boje, sa SIM karticom sa natpisom Eronet, bez vidljivog serijskog broja, jer je ista isječena, zelena biljna materija koja asocira na opojnu drogu marihuanu upakovana u PVC vrećicu crvene boje koja je oblijepljena samoljepljivom trakom žute boje ukupno bruto mase 221,07 grama, zelena biljna materija koja asocira na opojnu drogu marihuanu upakovanu u bijeli papir ukupno bruto mase 1,10 grama, praškasta materija bijele boje koja asocira na opojnu drogu kokain upakovana u providnu PVC vrećicu ukupne bruto mase 1,16 grama i praškasta materija bijele boje koja asocira na opojnu drogu kokain upakovana u providnu PVC vrećicu ukupne bruto mase 0,59 grama.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 18.05.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenim Z.Ć, M.M. i Z T. zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od po 1 (jedan) mjesec, tako da osumnjičenim pritvor po ovom rješenju može trajati do 16.06.2018. godine.

UKIDANJE PRITVORA

Rješenjem ovog suda od 11.05.2018. godine ukinut je pritvor osumnjičenom S.V, određen rješenjem ovog suda od 17.04.2018. godine zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, te je određeno da se isti ima odmah pustiti na slobodu.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 14.05.2018. godine produžen je pritvor prema osumnjičenim K.M. i G.N, određen rješenjem ovog suda od 17.04.2018. godine, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, tj. do 15.07.2018. godine.

Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.05.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenom V.M. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelima nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od 1 (jedan) mjesec, tako da mu po ovom rješenju pritvor osumnjičenom može trajati do 03.06.2018. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi S.D. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46, 53. i 54. stav 6. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci.

Optuženom se, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 10.10.2017. godine do 06.11.2017. godine.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: sedam sim kartica, stiker – papirna ceduljica u kojoj je u rukopisu napisan broj telefona Pota, mobilni telefon marke Alkatel, bordo sive boje, sa pripadajućom baterijom bez sim kartice, plava kartonska kutija od mobilnog telefona „Nokia 108 dual SIM“ na kojoj se nalazi naljepnica sa IMEI brojevima, telefonska kartica „VNT“ narančaste boje, nosač sim kartice M;tel, nosač sim kartice „Hej“, tri nosača sim kartice „Haloo“, dva nosača sim kartice „Frend“, sim kartica „M;tel“, sim kartica „Frend“, adapter bijelo sive boje sa natpisom „Samsung“ sa mikro karticom Kingstone, omot od sim kartice „Haloo“ MSISDN nosač sim kartice „Eronet“, deklaracija Haloo, sim kartica „Haloo“, mobilni telefon sivo-bijele boje marke „HTC“ u kojem se nalaze dvije sim kartice, tableta sa natpisom „Suboxone“, mobilni telefon „Sony“, crno bijele boje, sa pripadajućom sim karticom, mobilni telefon „Samsung“ crne boje, bez sim kartice, sa pripadajućom baterijom, mobilni telefon „HTC“, crno bijele boje, bez kartice, mobilni telefon „Nokia“, bijele boje, sa pripadajućom baterijom, bez sim kartice, bez memori kartice, omot sim kartice „Haloo“ u kojoj se nalazi dopuna bon od 5 KM, nosač sim kartice, pin i puk kodovi su zaštićeni zaštitnom folijom i adapter sa sim karicom „M;tel“.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi M.D. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46, 53. i 54. stav 6. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci.

Optuženom se, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 10.10.2017. godine do 06.11.2017. godine.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: smeđa praškasta materija, upakovana u aluminijsku foliju, ukupne bruto mase 1,80 grama, početna na vagi -0,03 grama, mobilni telefon marke „Samsung“, bijele boje, a pripadajućom baterijom i sim karticom „Frend“, isječena, mobilni telefon marke „Nokia“, crno sive boje, sa pripadajućom baterijom, bez sim kartice.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.04.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi M.M, S.D. i M.N. oglašeni krivim, i to:

- optuženi M.M.zbog krivičnog djela iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, krivičnog djela iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, krivičnog djela tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivičnog djela iznuda iz člana 232. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, i krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

- optuženi S.D. zbog krivičnog djela iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivičnog djela tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

- optuženi N.M. zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

pa sud uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 42, 43, 46, 52, 53 stav 4 i 54. Krivičnog zakonika Republike Srpske

- optuženom M.M. za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 23. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci,za krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, za krivično djelo iznuda iz člana 232. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, pa je primjenom člana 56 stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina;

- optuženom S.D. za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci,za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci,za krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, pa je primjenom člana 56 stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

- Optuženog N.M. za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, uz primjenu istog zakonskog propisa, i propisa iz člana 53, i 54. stav 1. tačka 6 istog zakona osudio na kaznu zatvora zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora optuženom M.M. se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 17.11.2017. godine, pa nadalje dok pritvor bude trajao, na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: makaze sive boje, dužine oko 20 cm, sa crnim plastičnim rukohvatima za prste. Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi M.M. se obavezuje da oštećenom na ime imovinsko-pravnog zahtjeva isplati iznos od 6.100,00 KM, u roku od 15 dana od pravosnažnosti ove presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženom S.D. se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela pod tačkom 3. optužnice i to: kuhinjskog noža dužine oštrice oko 10 cm, sa drškom plave boje.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 26.04.2018. godine objavio presudu kojom je optužena C.J. oglašena krivom zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46, 53. i 54. stav 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženu osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseci.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženoj je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine do 06.11.2017. godine.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženoj je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: mobilni telefon „Huawei“, model PRA LS 1, crne boje sa pripadajućom memori karticom i sim karticom.

Strana 6 od 41

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>