Novosti

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA ZA RATNI ZLOČIN U PREDMETU NIŠEVIĆ I BERIĆ

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas održan nastavak glavnog pretresa protiv optuženih Gorana Niševića i Milenka Berića za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22 KZ SFRJ.

Na današnjem pretresu izvedeni su dokazi i ispitani su svjedoci od strane odbrane.

Optuženi su takođe ispitani u svojstvu svjedoka na prijedlog njihovih branilaca, čime je završen dokazni postupak nakon čega su iznesene završne riječi optužbe i odbrane. Objava presude zakazana je za dan 08.12.2014. godine sa početkom u 15.00 časova.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u krivičnom predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na današnjem glavnom pretresu optužba je izvodila subjektivne dokaze saslušavanjem četiri svjedoka koji su ispitani kako direktno, tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 28.11.2014. godine sa početkom u 09,00 h na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

OBJAVA PRESUDE U KRIVIČNOM PREDMETU ARBUTINA VLADIMIR I ARBUTINA MILOŠ

Okružni sud u Banja Luci je danas donio i objavio presudu u krivičnom predmetu protiv optuženih Arbutina Vladimira i Arbutina Miloša zbog krivičnog djela razbojništvo u pokušaju iz člana 233. stav 2. u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa se na osnovu navedenih zakonskih propisa i odredbe člana 28, 32, 38 tačka 1) i 39. stav 1. tačka 2) Krivičnog zakona Republike Srpske Arbutina Vladimir osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 3 (tri) mjeseca, a Arbutina Miloš na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

OBJAVLJENA PRESUDA U PREDMETU ROMANJSKI

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci donesena i objavljena presuda u krivičnom predmetu protiv optuženog Romanjski Borisa zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske po optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka od 18.09.2014. godine kojom se optuženi osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine i šest (6) mjeseci i obavezuje se da oštećenoj G.N isplati iznos od 284,10 KM na osnovu imovinsko-pravnog zahtjeva, i to u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

SUDIJA ZA PREDHODNI POSTUPAK OSTAO KOD SVOJE ODLUKE U PREDMETU BOŠNJAK

Odbijen je kao neosnovan prijedlog Specijalnog Tužilaštva Banjaluka od 13.11.2014. godine, za određivanje pritvora Bošnjak Goranu, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383 a. stav 2 KZ RS u vezi sa krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet opojne droge iz člana 224. stav 2 u vezi sa stavom 1. istog zakona, a to sve iz pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1 tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Nakon izjavljenje žalbe specijalnog tužioca na rješenje kojim je odbijen prijedlog za određivanje pritvora osumnjičenom Bošnjak Goranu, vanraspravno vijeće je rješenjem ukinulo rješenje ovog suda i predmet vratilo sudiji za prethodni postupak na ponovno odlučivanje.

Sudija za prethodni postupak je razmotrio prijedlog za određivanje pritvora i razloge za određivanje pritvora navedene u prijedlogu, te u smislu člana 197. stav 1. ZKP-a utvrdio je da postoji opšti uslov za određivanje pritvora to jest osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo koje mu je naredbom o proširenju istrage stavljeno na teret. Međutim, po ocjeni suda ne postoje pritvorski razlozi propisani članom 197. stav 1. tačka b) i g) ZKP RS kao posebni uslovi za određivanje pritvora osumnjičenom kako je to u prijedlogu Specijalnog tužilaštva traženo, o čemu je sud dao obrazložene razloge.

UKINUTO RJEŠENJE KOJIM JE ODBIJEN PRIJEDLOG SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA ZA ODREĐIVANJE PRITVORA BOŠNJAK G

Okružni sud u Banja Luci, Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Gorana Bošnjaka, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383.  a) stav 2. KZ RS, u vezi sa krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, odlučujući po žalbi Okružnog tužilaštva Banjaluka koje je prema Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske žalbu podnijelo ovom sudu u zakonom propisanom roku, je ukinuo rješenje Okružnog suda Banjaluka i predmet vratio sudiji za prethodni postupak,  na ponovno odlučivanje.

ODBIJEN JE KAO NEOSNOVAN PRIJEDLOG SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA ZA ODREĐIVANJE PRITVORA GORANU BOŠNJAKU

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci odbijen kao neosnovan prijedlog Specijalnog Tužilaštva Banjaluka od 13.11.2014. godine, za određivanje pritvora Bošnjak Goranu, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383 a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet opojne droge iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, a to sve iz pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1 tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Sud je razmotrio prijedlog za određivanje pritvora i razloge za određivanje pritvora navedene u prijedlogu, te u smislu člana 197. stav 1. ZKP-a utvrdio je da postoji opšti uslov za određivanje pritvora to jest osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo koje mu je naredbom o proširenju istrage stavljeno na teret. Međutim, po ocjeni suda ne postoje pritvorski razlozi propisani članom 197. stav 1. tačka b) i g) ZKP RS kao posebni uslovi za određivanje pritvora osumnjičenom kako je to u prijedlogu Specijalnog tužilaštva traženo, te se osumnjičeni Bošnjak Goran ima odmah pustiti na slobodu.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU PROTIV OPTUŽENIH POPOVIĆ NEDELJKA I DRUGIH

Okružni sud u Banjaluci je dana 13.11.2014. godine donio i objavio presudu u krivičnom predmetu protiv optuženog Popović Nedeljka, zbog krivičnog djela oštećenje ili povlašćivanje povjerilaca iz člana 262. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 274. stav 1. KZ RS, pa primjenom člana 42. KZ RS osuđuje se na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 2 mjeseca, Župljanin Slobodana zbog krivičnog djela oštećenje ili povlašćivanje povjerilaca, u pomaganju iz člana 262. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. KZ RS, u vezi sa članom 25. KZ RS, u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 274. stav 1. i 2. KZ RS, pa primjenom člana 42 KZ RS se osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora od 1 godine i 7 mjeseci i Đukić Vitomira, zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi iz člana 354. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS, pa ga sud uz primjenu istih zakonskih propisa, te članova 28,33, 37 istog zakona osuđuje na jedinstvenu kaznu od 1 godine i 6 mjeseci.

Na osnovu člana 60. KZ RS optuženom Đukić Vitomiru sud izriče mjeru bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti na rukovodećim poslovima u državnim organima uprave u trajanju od 3 godine počev od dana pravosnažnosti ove presude, a na osnovu člana 108. i 110. ZKP RS se poništavaju Ugovori o Kupoprodaji i Ugovori o ustupanju potraživanja.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na današnjem glavnom pretresu optužba je izvela dio materijalnih dokaza i ispitana su dva svjedoka, kako direktno, tako i unakrsno.

Na osnovu člana 251. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske prilikom svjedočenja svjedoka G.B isključena je javnost, a istom je postavljen i savjetnik u postupku.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 19.11.2014. godine u 09,00 h na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU RUSTIĆ I RITAN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci objavljena presuda kojom se Rustić Ranko i Ritan Vukašin oglašavaju krivim za krivično djelo ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 23. istog zakona,te se Rustić Ranko osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina, a Ritan Vukašin na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.

Optuženim se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od dana 01.09.2014. godine.

Nakon izricanja presude optuženim se produžava pritvor iz pritvorskih razloga propisanih odredbom člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i može trajati do upućivanja optuženih na izdržavanje kazne zatvora, a najduže devet mjeseci od dana izricanja prvostepene presude.

Strana 27 od 40

<< Početak < Prethodna 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sledeća > Kraj >>