Novosti

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U KRIVIČNOM PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Danas je sa početkom u 09.00 časova pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Danas je na glavnom pretresu optužba nastavila sa izvođenjem dokaza. Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dane 28.01.; 25.02. ; 26.02. i 27.02.2015. godine sa početkom u 9.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

DONESENA I OBJAVLJENA PRESUDA U PREDMETU PAVLOVIĆ I PAJDIĆ

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci donesena i objavljena presuda protiv optuženih Pavlović Srđana i Pajdić Miloša koji se terete da su u tri navrata, upotrebom sile i oružja protiv nekog lica, oduzeli tuđu pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem pribave sebi protivpravnu imovinsku korist, pri čemu je djelo učinjeno od strane više lica, čime su počinili tri krivična djela Razbojništva iz člana 233. stav 2.u vezi sa stavom 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske. Optuženi su sklopili sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom i priznali krivicu prema svim navodima optužnice. Vijeće ovog suda je razmatralo sporazum o priznanju krivice koji je prihvaćen, nakon čega je donijelo pomenutu presudu kojom je Pavlović Srđana osudilo na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, a optuženog Pajdić Miloša na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Dana 22.01.2015.godine sa početkom u 09.00 časova je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Danas je na glavnom pretresu optužba nastavila sa izvođenjem dokaza ispitivanjem svjedoka kako direktno tako i unakrsno od strane odbrane. Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dane 23.01. i 28.01.2015. godine sa početkom u 9.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Dana 25.12. i 26.12.2014. godine sa početkom u 09.00 časova je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Juče i danas na glavnom pretresu optužba je nastavila sa izvođenjem dokaza. Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dane 22.01. ; 23.01. i 28.01.2015. godine sa početkom u 9.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

POČETAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan početak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem glavnom pretresu su saslušana četiri svjedoka optužbe koja su ispitana kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 26.01.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na današnjem glavnom pretresu optužba nastavila sa izvođenjem dokaza i ispitana su tri svjedoka, kako direktno, tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dane 25.12. i 26.12.2014. godine sa početkom u 9.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

POČETAK GLAVNOG PRETRESA U PRETMETU DRAGIĆ I DR. ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan početak glavnog pretresa protiv optuženih Dragić Sretka, Torbica Zorana, Jojić Dalibora i Gnjatić Dragana prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka, koji se terete da su za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, kao saizvršioci, na području Prijedora u periodu 1993. godine, zajedno primjenili mjere zastrašivanja, nezakonito lišili slobode, te narušili tjelesni integritet fizičkim zlostavljanjem jednog civilnog lica, čime su kao saizvršioci počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1., u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Glavni pretres je započet čitanjem optužnice, nakon čega su izvedeni dokazi koji su predloženi od strane optužbe. Ispitano je sedam svjedoka kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 27.01.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU TARANDŽIĆ I ZEC ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci donesena i objavljena presuda protiv optuženih Slobodana Tarandžića i Duška Zeca koji su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, Tarandžić Slobodan s umišljajem podstrekao drugog da jedno civilno lice liši života, a Zec Duško lišio života jedno civilno lice, čime je Tarandžić Slobodan izvršio krivično djelo djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1.u vezi sa članom 23. stav 1. KZ SFRJ, a Zec Duško ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ, pa uz primjenu istih zakonskih odredaba, članova 38., 42. stav 1. tačka 2) i 43. stav 1. tačka 1. KZ SFRJ sud optužene osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine

ZAVRŠNE RIJEČI U PREDMETU TARANDŽIĆ I ZEC ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas je održan nastavak glavnog pretresa protiv optuženih Slobodana Tarandžića koji se tereti da je izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva (u podstrekavanju) iz člana 142 stav 1 u vezi sa članom 23 stav 1 KZ SFRJ i Duška Zeca za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SFRJ.

Na današnjem glavnom pretresu su iznesene završne riječi optužbe i odbrane.

Objava presude zakazana je za dan 15.12.2014. godine u 15.00 časova.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Dana 10.12.2014. godine sa početkom u 09.00 časova je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na današnjem glavnom pretresu optužba je izvodila dokaze saslušavanjem svjedoka koji su ispitani kako direktno, tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 24.12.2014. godine sa početkom u 09,00 h na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

Strana 25 od 40

<< Početak < Prethodna 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sledeća > Kraj >>