Novosti

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa su saslušana četiri svjedoka optužbe koja su ispitana kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 27.03.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza saslušavanjem svjedoka i vještaka koji su pozvani na zakazani pretres.

POČETAK GLAVNOG PRETRESA U KRIVIČNOM PREDMETU ĐUKIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas održan početak glavnog pretresa u krivičnom predmetu protiv optuženog Nedeljka Đukića zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), a u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Optuženi se tereti da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, u periodu od mjeseca juna 1992. godine pa do kraja 1992. godine, kao rezervni policajac Stanice javne bezbjednosti Kotor Varoš, a kasnije kao stražar zatvora u Kotor Varoši, zajedno sa drugim pripadnicima srpske vojske i policije protiv koji se vodi krivični postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine, činjenjem, pomaganjem i omogućavanjem učestvovao u ubistvu, nanošenju tjelesne i duševne boli i nečovječnog postupanja na štetu civilnih lica nesrpske nacionalnosti.

Na današnjem glavnom pretresu je čitana optužnica, nakon čega je tužilac pristupio izvođenju dokaza. Saslušano je šest svjedoka, kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dan 18.02. i 05.03.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PRETMETU DRAGIĆ I DR. ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa protiv optuženih Dragić Sretka, Torbica Zorana, Jojić Dalibora i Gnjatić Dragana prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka, koji se terete da su za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, kao saizvršioci, na području Prijedora u periodu 1993. godine, zajedno primjenili mjere zastrašivanja, nezakonito lišili slobode, te narušili tjelesni integritet fizičkim zlostavljanjem jednog civilnog lica, čime su kao saizvršioci počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1., u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Na glavnom pretresu je danas optužba izvodila materijalne dokaze i ispitala jednog svedoka.

Odbrana je predložila dokaze i svjedoke koje će ispitati za sledeći nastavak glavnog pretresa koji je zakazan za dan 19.02.2015. godine sa početkom u 09.00 časova

POČETAK GLAVNOG PRETRESA U KRIVIČNOM PREDMETU ČALAKIĆ

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci sa početkom u 09.00 časova održan početak glavnog pretresa krivičnom predmetu protiv optuženog Dragana Čalakića, zbog krivičnog djela u sticaju izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 6. u vezi sa stavom 1. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. istog Zakona, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka.

Danas je tužilaštvo izvodilo dokaze saslušavanjem svjedoka koji su ispitani kako direktno od strane optužbe tako i unakrsno od strane odbrane.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 11.02.2015. godine sa početkom u 09.00 časova za koji je predviđeno izvođenje dokaza od strane optužbe saslušavanjem svjedoka i vještaka.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U KRIVIČNOM PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Danas je sa početkom u 09.00 časova pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Danas je na glavnom pretresu optužba nastavila sa izvođenjem dokaza. Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dane 28.01.; 25.02. ; 26.02. i 27.02.2015. godine sa početkom u 9.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

DONESENA I OBJAVLJENA PRESUDA U PREDMETU PAVLOVIĆ I PAJDIĆ

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci donesena i objavljena presuda protiv optuženih Pavlović Srđana i Pajdić Miloša koji se terete da su u tri navrata, upotrebom sile i oružja protiv nekog lica, oduzeli tuđu pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem pribave sebi protivpravnu imovinsku korist, pri čemu je djelo učinjeno od strane više lica, čime su počinili tri krivična djela Razbojništva iz člana 233. stav 2.u vezi sa stavom 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske. Optuženi su sklopili sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom i priznali krivicu prema svim navodima optužnice. Vijeće ovog suda je razmatralo sporazum o priznanju krivice koji je prihvaćen, nakon čega je donijelo pomenutu presudu kojom je Pavlović Srđana osudilo na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, a optuženog Pajdić Miloša na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Dana 22.01.2015.godine sa početkom u 09.00 časova je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Danas je na glavnom pretresu optužba nastavila sa izvođenjem dokaza ispitivanjem svjedoka kako direktno tako i unakrsno od strane odbrane. Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dane 23.01. i 28.01.2015. godine sa početkom u 9.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Dana 25.12. i 26.12.2014. godine sa početkom u 09.00 časova je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Juče i danas na glavnom pretresu optužba je nastavila sa izvođenjem dokaza. Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dane 22.01. ; 23.01. i 28.01.2015. godine sa početkom u 9.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

POČETAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan početak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem glavnom pretresu su saslušana četiri svjedoka optužbe koja su ispitana kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 26.01.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na današnjem glavnom pretresu optužba nastavila sa izvođenjem dokaza i ispitana su tri svjedoka, kako direktno, tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dane 25.12. i 26.12.2014. godine sa početkom u 9.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

Strana 24 od 39

<< Početak < Prethodna 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sledeća > Kraj >>