Novosti

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa je saslušan jedan svjedok odbrane koji je ispitan kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 27.05 i 10.06.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će odbrana nastaviti sa izvođenjem dokaza.

Djelimično preinačena presuda u predmetu Jevtović i Zrilić

Okružni sud u Banja Luci, u krivičnom predmetu protiv optuženih Tomislava Zrilića iz Banja Luke, zbog krivičnog djela protivpravni prekid trudnoće iz člana 154. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i Milana Jevtovića iz Banja Luke, zbog krivičnog djela protivpravni prekid trudnoće iz člana 154. stav 1. u vezi sa članom 25. Krivičnog zakona Republike Srpske, odlučujući o žalbama optuženog Tomislava Zrilića i njegovog branioca, kao i branilaca optuženog Milana Jevtovića, te Okružnog tužilaštva Banja Luka, izjavljenim protiv presude Osnovnog suda u Prijedoru od 03.04.2014. godine, u sjednici vjeća održanoj 24.03.2015. godine ovaj sud donio je presudu kojom su odbijene kao neosnovane žalbe optuženog Tomislava Zrilića i njegovog branioca, kao i žalba branilaca optuženog Milana Jeftovića, dok je djelimično uvažena žalba Okružnog tužilaštva Banja Luka, presuda Osnovnog suda u Prijedoru od 03.04.23014. godine preinačena je u odluci o krivičnoj sankciji, tako što je optuženi Tomislav Zrilić za krivično djelo protivpravni prekid trudnoće iz člana 154. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, a optuženi Milan Jevtović za krivično djelo protivpravni prekid trudnoće iz člana 154. stav 1. u vezi sa članom 25. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koja su navedenom presudom oglašeni krivim, na osnovu istih zakonskih propisa, uz primjenu člana 37. istog Krivičnog zakona Republike Srpske, osuđeni su: i to optuženi Tomislav Zrilić na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a optuženi Milan Jevtović na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci.

U preostalom djelu prvostepena presuda je ostala neizmjenjena.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa su saslušana četiri svjedoka odbrane koja su ispitana kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 04.05 i 27.05.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će odbrana nastaviti sa izvođenjem dokaza.

DONESENA PRESUDA U KRIVIČNOM PREDMETU BOJIĆ

Okružni sud u Banja Luci je dana 26. 03.2015. godine nakon vjećanja i glasanja donio i objavio presudu kojom se optuženi Bojić Miroslav osuđuje

za krivično djelo „polno nasilje nad djetetom“ iz člana 195 sav 4 u vezi sa stavom 2 Krivičnog zakona RS kazna zatvora u trajanju od 10 godina.

za krivično djelo „obljuba nad nemoćnim licem“ iz člana 194 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona RS kazna zatvora u trajanju od 10 godine,

pa se na osnovu člana 42 stav 2 tačka 2) Krivičnog zakona RS osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 godina.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U KRIVIČNOM PREDMETU ĐUKIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas održan nastavak glavnog pretresa u krivičnom predmetu protiv optuženog Nedeljka Đukića zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), a u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Na današnjm pretresu je optužba izvodila dokaze ispitivanjem svjedoka koji su unakrsno ispitani i od strane odbrane.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dan 05.03.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa su saslušana četiri svjedoka optužbe koja su ispitana kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 27.03.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza saslušavanjem svjedoka i vještaka koji su pozvani na zakazani pretres.

POČETAK GLAVNOG PRETRESA U KRIVIČNOM PREDMETU ĐUKIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas održan početak glavnog pretresa u krivičnom predmetu protiv optuženog Nedeljka Đukića zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), a u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Optuženi se tereti da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, u periodu od mjeseca juna 1992. godine pa do kraja 1992. godine, kao rezervni policajac Stanice javne bezbjednosti Kotor Varoš, a kasnije kao stražar zatvora u Kotor Varoši, zajedno sa drugim pripadnicima srpske vojske i policije protiv koji se vodi krivični postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine, činjenjem, pomaganjem i omogućavanjem učestvovao u ubistvu, nanošenju tjelesne i duševne boli i nečovječnog postupanja na štetu civilnih lica nesrpske nacionalnosti.

Na današnjem glavnom pretresu je čitana optužnica, nakon čega je tužilac pristupio izvođenju dokaza. Saslušano je šest svjedoka, kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dan 18.02. i 05.03.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PRETMETU DRAGIĆ I DR. ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa protiv optuženih Dragić Sretka, Torbica Zorana, Jojić Dalibora i Gnjatić Dragana prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka, koji se terete da su za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, kao saizvršioci, na području Prijedora u periodu 1993. godine, zajedno primjenili mjere zastrašivanja, nezakonito lišili slobode, te narušili tjelesni integritet fizičkim zlostavljanjem jednog civilnog lica, čime su kao saizvršioci počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1., u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Na glavnom pretresu je danas optužba izvodila materijalne dokaze i ispitala jednog svedoka.

Odbrana je predložila dokaze i svjedoke koje će ispitati za sledeći nastavak glavnog pretresa koji je zakazan za dan 19.02.2015. godine sa početkom u 09.00 časova

POČETAK GLAVNOG PRETRESA U KRIVIČNOM PREDMETU ČALAKIĆ

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci sa početkom u 09.00 časova održan početak glavnog pretresa krivičnom predmetu protiv optuženog Dragana Čalakića, zbog krivičnog djela u sticaju izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 6. u vezi sa stavom 1. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. istog Zakona, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka.

Danas je tužilaštvo izvodilo dokaze saslušavanjem svjedoka koji su ispitani kako direktno od strane optužbe tako i unakrsno od strane odbrane.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 11.02.2015. godine sa početkom u 09.00 časova za koji je predviđeno izvođenje dokaza od strane optužbe saslušavanjem svjedoka i vještaka.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U KRIVIČNOM PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Danas je sa početkom u 09.00 časova pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Danas je na glavnom pretresu optužba nastavila sa izvođenjem dokaza. Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dane 28.01.; 25.02. ; 26.02. i 27.02.2015. godine sa početkom u 9.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

Strana 23 od 39

<< Početak < Prethodna 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sledeća > Kraj >>