Novosti

ZAVRŠNE RIJEČI U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa su iznesene završne riječi, kako od strane optužbe tako i od strane odbrane.

Objava presude je zakazana za dan 06.07.2015. godine sa početkom u 15.00 časova.

Objava presude u predmetu Džanić i Popović

Dana 18.06.2015. godine sa početkom u 15.30 časova, Okružni sud u Banjaluci je donio i javno objavio presudu protiv optuženih Džanić Enesa i Popović Vladimira koji su optuženi da su u vremenskom periodu od početka 2014. godine do 03.12.2014. godine na području Grada Banja Luke, protivno odredbi člana 19 Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“ broj: 8/06), kontinuirano, po prethodnim dogovorima, koje su medjusobno ostvarivali putem mobilnih telefona, neovlašteno se bavili kupovinom radi prodaje i prodajom opojne droge heroin. Dakle, optuženi Džanić Enes i Popović Vladimir, kao više lica, neovlašteno prodavali, radi prodaje kupovali ili držali supstance koje su proglašene za opojne droge, čime su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. u vezi stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa su na osnovu toga zakonskog propisa i propisa iz člana 28., 32., 37. stav 1. istog Zakona osuđeni:

1. Optuženi Džanić Enes na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.

2. Optuženi Popović Vladimir na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 6 (šest mjeseci).

Kako je optuženi Popović Vladimir presudom Osnovnog suda Banjaluka od 12.12.2014.godine, koja presuda je postala pravosnažna 12.02.2015.godine osudjen na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, izrečena kazna zatvora se uzima kao već utvrdjena, pa je optuženi Popović Vladimir primjenom odredbe člana 42. stav 1. i 2. tačka 2. KZ RS osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.

.

Objava presude protiv Anđela Markovića za krivično djelo teško ubistvo

Okružni sud u Banjaluci je dana 18.06.2015. godine donio i javno objavio presudu protiv Anđela Markovića koji je optužen da je dana 06.02.2015. godine oko 22,00 časa u Banja Luci Aleksandra Rolda lišio života na naročito svirep način čime je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 1) Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je na osnovu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28., 32., 37. stav 1. pomenutog zakona osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 16 (šesnaest) godina.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa je saslušan jedan svjedok odbrane a koji je bio predložen prvobitno i od strane optužbe. Izvedeni su i materijalni dokazi.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 01.07.2015. godine sa početkom u 08.30 časova za koji je odbrana predložila saslušanje tri svjedoka i za koji je predviđeno iznošenje završnih riječi.

Okružni sud prihvatio priznanje krivice optuženog Anđela Markovića za krivično djelo teško ubistvo

Danas je pre Okružnim sudom u Banjaluci održano ročište radi razmatranje izjave o priznjanju krivice protiv optuženog Anđela Markovića koji je optužnicom Okružnog tužilaštva Banjaluka optužen za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 1. Krivičnog Zakona Republike Srpske.

Vijeće ovog suda je nakon što je izvršilo uvid u sve dokaze i materijal odlučilo da prihvati priznanje optuženog za navedeno krivično djelo.

Presuda će biti donesena i javno objavljena pred ovim sudom dana 18.06.2015. godine sa početkom u 16.00 časova.

POČETAK GLAVNOG PRETRESA PROTIV OPTUŽENOG GORONJA RATKA ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banjaluci održan početak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka protiv optuženog Goronja Ratka koji se tereti da je za vrijeme oružanog sukoba koji se u vremenu od prve polovine aprila 1992. godine, pa najkasnije do kraja novembra 1995. godine odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine, između organizovanih oružanih snaga Vojske Republike Srpske, s jedne strane i Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, s druge strane, svjesno i voljno učestvao u ubistvu jednog civilnog lica bošnjačke nacionalnosti, iako to lice nije pripadalo nijednoj vojnoj formaciji niti su neposredno učestvovalo u neprijateljstvima na području opštineNovi Grad.

Dakle, za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, lišio života civilno lice, čime je, počinio krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Današnji glavni pretres je započet čitanjem optužnice. Nakon toga je optužba izvodila dokaze ispitivanjem svjedoka i izvođenjem materijalnih dokaza.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dan 07.07.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će odbrana izvoditi svoje dokaze.

OBJAVLJENA PRESUDA PROTIV OPTUŽENOG IGORA KOSIĆA ZBOG KRIVIČNOG DJELA UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA

Okružni sud u Banjaluci je danas donio i objavio presudu kojom je optuženi Kosić Igor zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 28, 32, 37 stav 1. istog Zakona osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Dakle, kao učesnik u saobraćaju na putevima, nije se pridržavao saobraćajnih propisa i time tako ugrozio javni saobraćaj, da je doveo u opasnost život ljudi, pa je usljed toga nastupila smrt jednog lica.

OBJAVLJENA PRESUDA U KRIVIČNOM PREDMETU PROTIV OPTUŽENE MIRJANE VUČKOVIĆ

Danas je pred Okružnim sudom u Banjaluci nakon vijećanja i glasanja vijeće donijelo, a predsjednik vijeća javno objavio presudu kojom je optuženoj Mirjani Vučković koja je kao službeno lice zahtijevala i primila korist da u okviru svog ovlašćenja izvrši radnju koju bi morala izvršiti, čime je počinila krivično djelo primanja mita iz člana 351 stav 2 Krivičnog zakona Republike, pa je na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 32. stav 1., člana 33. stav 1. i člana 37. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, a na osnovu člana 31. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, člana 35. stav 3. i 7. i člana 36. KZ RS optuženoj je izričena sporedna kazna tj. novčana kazna u iznosu od 5.000,00 KM koju je optužena dužna platiti u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti presude.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Dana 25.05. , 26.05 i 27.05.2015. godine sa početkom u 09.00 časova je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv Srđana Radulovića i drugih optuženih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na nastavku tri glavna pretresa odbrana je nastavila sa izvođenjem dokaza ispitivanjem svjedoka i izvođenjem materijalnih dokaza. Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dan 28.05.2015. godine sa početkom u 9.00 časova na kojem će tužilaštvo iznositi dokaze replike.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa je saslušan jedan svjedok odbrane a koji je bio predložen prvobitno i od strane optužbe.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 10.06. i 17.06.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će odbrana nastaviti sa izvođenjem dokaza.

Strana 22 od 39

<< Početak < Prethodna 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sledeća > Kraj >>