Novosti

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 10.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi A.H. oglašen krivim zbog krivičnog djela davanje mita iz člana 320. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu sud uz primjenu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 53, 54. stav 1. tačka 7) i člana 62. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao uslovnu osudu kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca i istovremeno određeno da se navedena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 1 (jedne) godine ne počini novo krivično djelo.

Na osnovu člana 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena i mjera bezbjednosti i to: oduzimanje predmeta koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela i to: novčanica od 20 KM (konvertibilnih maraka).

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 10.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi M.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela davanje mita iz člana 320. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu sud uz primjenu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 53, 54. i 62. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao uslovnu osudu kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i istovremeno određeno da se navedena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo krivično djelo.

Na osnovu člana 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena i mjera bezbjednosti i to: oduzimanje predmeta koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela i to: novčanica od 20 KM (konvertibilnih maraka).

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, dana 01.11.2017. godine, donio je presudu broj: 11 0 U 020710 17 U, u postupku po tužbi Grada Banjaluka (u daljem tekstu: tužilac), zastupan po Pravobranilaštvu Republike Srpske, Sjedište zamjenika Banjaluka, protiv rješenja broj: 21.057476-35/17 od 21.04.2017. godine Republičke uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove Banjaluka (kao tužene), u predmetu ponavljanja postupka, okončanog odlukom o utvrđivanju prava svojine kupovinom državnog kapitala.

Opširnije...

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 09.11.2017. godine, prema osumnjičenim M.H, M.P, N.B, Z.Š, M.D, V.Ž, E.B, N.J. i D.M. produžen je pritvor koji im je određen rješenjem ovog suda od 12.10.2017. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, za još dva mjeseca, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati najduže do 10.01.2018. godine.

Pritvor se produžava zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 06.11.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenim T.P, T.N. i M.T. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec računajući od časa lišenja slobode i može trajati najduže do 03.12.2017. godine do 12:30 časova.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 03.11.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenom R.P. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog zakona.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec od časa lišenja slobode i može trajati najduže do 02.12.2017. godine do 14:00 časova.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala broj: 11 0 K 021303 17 Kv-p od 02.11.2017. godine, prema osumnjičenima N.B. i A.S. produžen je pritvor određen rješenjem ovog suda broj 11 0 K 021303 17 Kpp 9-p od 06.10.2017. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 22. i krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a osumnjičeni N.B. u sticaju i sa krivičnim djelom trgovina uticajem iz člana 321. stav 1. istog zakonika, za još dva mjeseca, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati osumnjičenom N.B. do 03.01.2018. godine do 23.25 časova, a osumnjičenom A.S. do 04.01.2018. godine do 10.30 časova.

Pritvor se produžava zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi S.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te člana 35, člana 38. tačka 2) i člana 39. stav 1. tačka 4. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao novčanu kaznu u iznosu od 27.000,00 (dvadesetsedamhiljadamaraka) KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od 3 (tri) mjeseca od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Istom presudom optuženom je, na osnovu člana 61. Krivičnog zakona Republike Srpske, izrečena mjera bezbijednosti zabrana upravljanja motornim vozilom “B” kategorije u trajanju od 2 (dvije) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da vrijeme provedeno u zatvoru se ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na pranicu.

Određivanje pritvora i mjera zabrane

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 28.10.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenim D.A. i G.D. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, a G.D. sam i krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske i zbog osnovane sumnje da su G.D. i osumnjičena M.Ž. izvršili krivični djelo trgovina uticajem iz člana 353. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske. Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati počev od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 26.11.2017. godine do 15,00 časova.

Prema osumnjičenoj M.Ž. na osnovu člana 185. stav 1. tačka a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske umjesto mjere pritvora se izriču sljedeće mjere zabrane: zabrana preduzimanja službenih dužnosti i zabrana međusobnog sastajanja i komuniciranja, te sastajanja i komuniciranja sa svjedocima, radnicima državnih organa koji su postupali ili su preduzimali određene radnje u spornim predmetima upravnog postupka. Izrečene mjere zabrane se primjenjuju počev od puštanja osumnjičene na slobodu i mogu trajati dok za to postoji potreba, ali najduže do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora ukoliko ista bude izrečena. Ukoliko optužena ne budu ispunjavala obaveze navedenih zabrana, organ koji izvršava mjere zabrane će o tome obavijestiti sud, a sud osumnjičenoj može izreći dodatnu mjeru zabrane ili odrediti pritvor shodno odredbi člana 186. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Određivanje pritvora

Okružni sud u Banjaluci je dana 12.10.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenim M.H, M.P, D.Ž, D.Ž1, N.B, T.N, Z.Š, B.M, D.M, D.S, J.C, M.D, V.Ž, E.B, N.J, K.O. i M.D1 zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a u odnosu na osumnjičene H.M, P.M, N.B, Z.Š, M.D, V.Ž, E.B, N.J. i M.D1 pritvor se određuje i iz pritvorskog razloga propisanog članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati počev od časa lišenja slobode od dana 10.10.2017. godine i može trajati najduže do 10.11.2017. godine.

Strana 11 od 39

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>