Novosti

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU TARANDŽIĆ I ZEC ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci donesena i objavljena presuda protiv optuženih Slobodana Tarandžića i Duška Zeca koji su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, Tarandžić Slobodan s umišljajem podstrekao drugog da jedno civilno lice liši života, a Zec Duško lišio života jedno civilno lice, čime je Tarandžić Slobodan izvršio krivično djelo djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1.u vezi sa članom 23. stav 1. KZ SFRJ, a Zec Duško ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ, pa uz primjenu istih zakonskih odredaba, članova 38., 42. stav 1. tačka 2) i 43. stav 1. tačka 1. KZ SFRJ sud optužene osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine

ZAVRŠNE RIJEČI U PREDMETU TARANDŽIĆ I ZEC ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas je održan nastavak glavnog pretresa protiv optuženih Slobodana Tarandžića koji se tereti da je izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva (u podstrekavanju) iz člana 142 stav 1 u vezi sa članom 23 stav 1 KZ SFRJ i Duška Zeca za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SFRJ.

Na današnjem glavnom pretresu su iznesene završne riječi optužbe i odbrane.

Objava presude zakazana je za dan 15.12.2014. godine u 15.00 časova.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Dana 10.12.2014. godine sa početkom u 09.00 časova je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na današnjem glavnom pretresu optužba je izvodila dokaze saslušavanjem svjedoka koji su ispitani kako direktno, tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 24.12.2014. godine sa početkom u 09,00 h na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Dana 10.12.2014. godine sa početkom u 09.00 časova je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na današnjem glavnom pretresu optužba je izvodila dokaze saslušavanjem svjedoka koji su ispitani kako direktno, tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 24.12.2014. godine sa početkom u 09,00 h na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU NIŠEVIĆ I BERIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Okružni sud u Banja Luci je danas donio i objavio presudu protiv optuženih Nišević Gorana i Berić Milenka koji su za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, prvooptuženi i drugooptuženi, kao saizvršioci, zajedno, lišili života dva civilna lica,čime su kao saizvršioci, izvršili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa uz primjenu iste zakonske odredbe sud optužene osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od po šest (6) godina. A na osnovu člana 108. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom se upućuju na parnicu.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA ZA RATNI ZLOČIN U PREDMETU NIŠEVIĆ I BERIĆ

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas održan nastavak glavnog pretresa protiv optuženih Gorana Niševića i Milenka Berića za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22 KZ SFRJ.

Na današnjem pretresu izvedeni su dokazi i ispitani su svjedoci od strane odbrane.

Optuženi su takođe ispitani u svojstvu svjedoka na prijedlog njihovih branilaca, čime je završen dokazni postupak nakon čega su iznesene završne riječi optužbe i odbrane. Objava presude zakazana je za dan 08.12.2014. godine sa početkom u 15.00 časova.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u krivičnom predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na današnjem glavnom pretresu optužba je izvodila subjektivne dokaze saslušavanjem četiri svjedoka koji su ispitani kako direktno, tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 28.11.2014. godine sa početkom u 09,00 h na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

OBJAVA PRESUDE U KRIVIČNOM PREDMETU ARBUTINA VLADIMIR I ARBUTINA MILOŠ

Okružni sud u Banja Luci je danas donio i objavio presudu u krivičnom predmetu protiv optuženih Arbutina Vladimira i Arbutina Miloša zbog krivičnog djela razbojništvo u pokušaju iz člana 233. stav 2. u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa se na osnovu navedenih zakonskih propisa i odredbe člana 28, 32, 38 tačka 1) i 39. stav 1. tačka 2) Krivičnog zakona Republike Srpske Arbutina Vladimir osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 3 (tri) mjeseca, a Arbutina Miloš na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

OBJAVLJENA PRESUDA U PREDMETU ROMANJSKI

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci donesena i objavljena presuda u krivičnom predmetu protiv optuženog Romanjski Borisa zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske po optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka od 18.09.2014. godine kojom se optuženi osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine i šest (6) mjeseci i obavezuje se da oštećenoj G.N isplati iznos od 284,10 KM na osnovu imovinsko-pravnog zahtjeva, i to u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

SUDIJA ZA PREDHODNI POSTUPAK OSTAO KOD SVOJE ODLUKE U PREDMETU BOŠNJAK

Odbijen je kao neosnovan prijedlog Specijalnog Tužilaštva Banjaluka od 13.11.2014. godine, za određivanje pritvora Bošnjak Goranu, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383 a. stav 2 KZ RS u vezi sa krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet opojne droge iz člana 224. stav 2 u vezi sa stavom 1. istog zakona, a to sve iz pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1 tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Nakon izjavljenje žalbe specijalnog tužioca na rješenje kojim je odbijen prijedlog za određivanje pritvora osumnjičenom Bošnjak Goranu, vanraspravno vijeće je rješenjem ukinulo rješenje ovog suda i predmet vratilo sudiji za prethodni postupak na ponovno odlučivanje.

Sudija za prethodni postupak je razmotrio prijedlog za određivanje pritvora i razloge za određivanje pritvora navedene u prijedlogu, te u smislu člana 197. stav 1. ZKP-a utvrdio je da postoji opšti uslov za određivanje pritvora to jest osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo koje mu je naredbom o proširenju istrage stavljeno na teret. Međutim, po ocjeni suda ne postoje pritvorski razlozi propisani članom 197. stav 1. tačka b) i g) ZKP RS kao posebni uslovi za određivanje pritvora osumnjičenom kako je to u prijedlogu Specijalnog tužilaštva traženo, o čemu je sud dao obrazložene razloge.

Strana 7 od 22

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>