Novosti

Posjeta studenata Okružnom sudu u Banjaluci

56Okružni sud u Banjaluci danas su posjetili studenti i studentkinje pravnih fakulteta iz Sarajeva i Banjaluke, koji su se tom prilikom upoznali sa radom Odjeljenja za podršku svjedocima i razgledali prostorije suda koje se koriste za pružanje podrške svjedocima. Studentima se na početku predavanja obratila predsjednica suda Marija Aničić-Zgonjanin koja ih je upoznala sa načinom rada i procesuiranja predmeta ratnih zločina pred ovim sudom, a predavanje je održala i rukovodilac Odjeljenja za podršku svjedocima Olga Lola Ninković. Ova vannastavna aktivnost dio je Radionice o međunarodnom kaznenom pravu i tranzicijskoj pravdi koju za studente prava organizuje Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa pravnim fakultetima u Sarajevu i Banjaluci, Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Sudom Bosne i Hercegovine i Okružnim sudom u Banjaluci.

Određivanje pritvora

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 18.11.2016. godine, određen je pritvor prema osumnjičenima G.J, B.Đ, U.N, M.S. i G.Ž. zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383a. u vezi sa krivičnim djelom teške krađe iz člana 232. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivičnim djelom razbojništva iz člana 233. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, te razloga za pritvor iz člana 197. stav 1. tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Pritvor prema osumnjičenima može trajati najduže jedan mjesec, odnosno do 16.12.2016. godine.

Prijedlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom S.V. je odbijen, jer nisu stečeni zakonski uslovi za određivanje pritvora ni po jednom od predloženih pritvorskih osnova.

Produženje pritvora

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 14.11.2016. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenima V.S. i B.A. zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i razloga za pritvor iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da im pritvor može trajati još najduže dva mjeseca, odnosno do 16.01.2017. godine.

Produženje pritvora

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 15.11.2016. godine, produžen je pritvor prema optuženom A.B. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 49/03, sa izmjenama), tako da mu pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže tri godine od potvrđivanja optužnice, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora koja će se vršiti svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.

Pritvor protiv optuženog se produžava zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka a), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 53/12).

Objava presude

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 14.11.2016.godine, objavljena je presuda kojom je optuženi M.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članove 38., 42. stav 1. i 2. i člana 43. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, osudio na kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Optuženi je oglašen krivim jer je za vrijeme oružanog sukoba koji se u vremenu od prve polovine aprila 1992. godine, pa najkasnije do kraja novembra 1995. godine odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine, kršeći pravila međunarodnog prava, kao saizvršilac lišio života jedno civilno lice bošnjačke nacionalnosti.

Produženje pritvora

U Okružnom sudu u Banjaluci dana 11.11.2016. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom Đ.R. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 2. u vezi sa stavom 1. i člana 23. Krivičnog zakona Republike Srpske i razloga za pritvor iz člana 197. stav 1. tačke a), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da mu pritvor može trajati još najduže dva mjeseca, odnosno do 12.01.2017. godine.

Objava presude

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 01.11.2016. godine, objavljena je presuda kojom je optužena S.M. proglašena krivom zbog krivičnog djela iznude iz člana 242. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i u vezi sa članom 20. istog zakonskog propisa, pa je sud uz primjenu navedenog zakonskog propisa, te članova 38. stav 2. i 39. stav 1. tačka 4. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

Objava presude

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 28.10.2016. godine, objavljena je presuda kojom je optuženi T.Z. proglašen krivim za krivično djelo razbojništvo iz člana 233. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 23. istog zakona, pa ga je sud uz primjenu navedenog zakonskog propisa, te članova 38. i 39. stav 1. tačka 2. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine.

Produženje pritvora

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 31.10.2016. godine, produžen je pritvor optuženom M.G. koji može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže dvije godine od potvrđivanja optužnice uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora, koja će se vršiti svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.

Pritvor protiv optuženog se produžava zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske (‘’Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj: 53/12).

Objava presude

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 27.10.2016. godine, objavljena je presuda kojom je optuženi M.A. proglašen krivim za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i uz primjenu člana 31. a) Krivičnog zakona Republike Srpske osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 godina.

Optuženom se u izrečenu kaznu dugotrajnog zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 29.03.2016. godine.

Strana 7 od 30

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>