Upravno odjeljenje

Filtriranje naslova      Prikaži #  
# Naslov članka
1 USPOSTAVA RANIJEG VLASNIČKO PRAVNOG ODNOSA
2 ZAHTJEV ZA ZAŠTITU SLOBODA I PRAVA ZAJEMČENIH USTAVOM
3 ZAHTJEV ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA UPRAVNOG AKTA
4 VRŠENJE PRIPREMNIH RADNJI ZA EKSPROPRIJACIJU
5 USKLAĐIVANJE POSLOVANJA, ORGANIZACIJE I AKATA MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA
6 STRANKA U POSTUPKU UTVRĐIVANJA VLASNIČKO PRAVNOG ODNOSA
7 STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA
8 STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA
9 RJEŠENJE O ISTOJ STVARI
10 PRODUŽENJE VAŽNOSTI URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
11 PRIZNAVANJE STRANE VISOKOŠKOLSKE DIPLOME
12 PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU
13 PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU
14 PRAVO NA NAKNADU ODLIKOVANIM BORCIMA
15 PRAVNO RELEVANTNI DOKAZI
16 PRAVNO DEJSTVO ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE
17 POSLJEDICE OTVARANJA LIKVIDACIONOG POSTUPKA
18 PORODIČNA INVALIDNINA
19 POJAM STRANKE
20 OGLAŠAVANJE RJEŠENJA NIŠTAVIM
21 ODOBRAVANJE NASTAVKA BOLNIČKOG LIJEČENJA
22 OBAVEZNO LIČNO DOSTAVLJANJE
23 NIŠTAVOST UPRAVNOG AKTA
24 NEMOGUĆNOST REIZVRŠENJA (Član 271 Zakona o opštem upravnom postupku)
25 NAKNADA PLATE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD
26 LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE ŽALBE (u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti)
27 LEGALIZACIJA OBJEKATA
28 IZMJENA PRVOSTEPENOG RJEŠENJA NA ŠTETU ŽALIOCA ( ZABRANA REFORMATIO IN PEIUS)
29 IZDAVANJE SAGLASNOSTI ZA ZASTUPANJE STRANAKA PRED SUDOVIMA
30 ZAŠTITA SLOBODA I PRAVA ZAJEMČENIH USTAVOM REPUBLIKE SRPSKE, POVRIJEĐENIH RADNJOM SLUŽBENOG LICA
31 ĆUTANJE ADMINISTRACIJE
32 AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POVRAT SREDSTAVA UPLAĆENIH NA IME POREZA NA PROMET