Objavljena presuda u krivičnom predmetu

Objavljena presuda u krivičnom predmetu protiv optuženih ŠKRBIĆ GORANA, KOVAČIĆ MILANA, DMITROVIĆ ZDENKE, VERE TEŠNJAK, SLOBODANKE GVOZDEN, MIRJANE ŠINIK, MILAŠINOVIĆ SLOBODANKE, MARINKOVIĆ JASNE i IVANOVIĆ DRAGANA.Dana 29.06.2009. godine Okružni sud u Banjaluci je oslobodio optužbe optužene i to : ŠKRBIĆ GORANA, direktora Direkcije za privatizaciju Republike Srpske  i  KOVAČIĆ MILAN, zamjenika direktora Direkcije za privatizaciju Republike Srpske, da su kao službena lica, počinili produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 337. stav 4. u vezi sa stavom 3. i članom 23. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Optuženi : DMITROVIĆ ZDENKA, TEŠNJAK VERA, SLOBODANKA GVOZDEN, MIRJANA ŠINIK, MILAŠINOVIĆ SLOBODANKA, MARINKOVIĆ JASNA i IVANOVIĆ DRAGAN, oslobođeni su optužbe da su počinili krivično djelo nesavjestan rad u službi, odnosno produženo krivično djelo nesavjestan rad  u službi  iz člana 344. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske. 

Oslobađajuća presuda donesena je na temelju člana 290. tačka v) Zakona o krivičnom postupku, dakle, zbog nedostatka dokaza da su optuženi počinili krivična djela koja su im optužnicom stavljena na teret.