Objava presude

Presudom Vrhovnog suda Republike Srpkse, Posebno vijeće za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 08.06.2017. godine, odbijene su, kao neosnovane, žalbe branilaca optuženih M. R. i D. P., Republičkog javnog tužilaštva, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Banja Luka u dijelu koji se odnosi na ove optužene, žalbe oca i supruge optuženog D. P. i potvrđena presuda Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, broj 11 0 K 017025 16 K od 26.12.2016. godine, u dijelu u kojem je optuženi M. R. oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 19 (devetnaest) godina u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, za koja krivična djela je primjenom člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina, a optuženi D. P. oglašen krivim, zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koje je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.

Uvažavanjem žalbe Republičkog javnog tužilaštva, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Banja Luka, u dijelu u kojem je optuženi R.A., na osnovu člana 298. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oslobođen od optužbe, zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 2. u vezi sa članom 25. Krivičnog zakona Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. istog zakona, presuda Okružnog suda Banja Luka, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala broj 11 0 K 017025 16 K od 26.12.2016. godine, je ukinuta i u tom dijelu predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.