Objava presude

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 08.06.2017. godine objavljena je presuda kojom je optuženi G.V. oglašen krivim za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 20 istog zakona, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te propisa iz članova 28, 32 i 33 Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina.

Na osnovu člana 44 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 17.07.2016. godine, pa do 17.10.2016. godine.

Na osnovu odredbe člana 399 stav 7, a u vezi sa članom 62 Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom G.V. je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta, vatrenog oružja, municije, za koje nema oružni list, odnosno dozvolu za držanje oružja, kao i ručne bombe čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno, Na osnovu člana 108 stav 3 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećena P.S. se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuje na parnicu.

Na osnovu odredbe člana 298 stav 1 tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi G.V. je oslobođen od optužbe da je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske.

Okružni sud u Banjaluci je, dana 08.06.2017. godine, nakon izricanja presude, donio rješenje kojim se izrečene mjere zabrane prema optuženom G.V. i dalje potrebne, a koje su produžene rješenjem ovog suda broj 11 0 K 019131 16 K od 08.05.2017. godine, i mogu trajati dok za to postoji potreba, a najduže do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora. Zabrana putovanja može trajati dok se u potpunosti ne izvrši odluka o imovinsko-pravnom zahtjevu ili o oduzimanju imovinske koristi.