Dejana Ilić

Rođena  23.04.1981. godine u Šamcu, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2008. godine.

Pravosudni ispit položila 2010. godine u Banjaluci.

Od 2008. godine  do 2009. godine radila kao pripravnik/volonter u Okružnom sudu u Banjaluci.

Od 2012. godine do 2013. godine radila na poziciji sekretara Osnovne škole „Crkvina“ u Crkvini, opština Šamac.

15.04.2014. godine imenovana za višeg stručnog saradnika u Okružnom sudu u Banjaluci.