Amir Kapetanović

Amir Kapetanović je rođen 1976. godine u Tuzli. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2002. godine.

Profesionalnu karijeru je započeo u Kantonalnom sudu u Tuzli kao sudski pripravnik u periodu od 2002 do 2004. godine. Od 2004. do 2006. godine je bio zaposlen u „Rudnici Kreka“ d.o.o. Tuzla na radnom mjestu rukovodilac Službe za imovinsko-pravne poslove. U toku 2005. godine je položio i pravosudni ispit.

Od decembra mjeseca 2006. godine do maja mjeseca 2009. godine je bio na poziciji stručnog saradnika u Opštinskom sudu u Tuzli.

U maju mjesecu 2009. godine je izabran na poziciji sudije Osnovnog suda u Banjaluci.

Za sudiju Okružnog suda u Banjaluci je izabran u maju mjesecu 2014. godine.

Amir Kapetanović je član Udruženja sudija RS.