Emira Puškar

Rođena  18.9.1949. godine u Banjaluci. Završila osnovnu i srednju Upravnu školu u Banjaluci. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Banjaluci  26.11. 1984 godine, položila pravosudni ispit  30.5.1991 godine u Novom Sadu.

Zasnovala radni odnos 8.12.1969 godine u Skupštini opštine  Banjaluka  u Odjelenju za opštu upravu. Od 19.4.1972 godine   zaposlena u  Opštinskom vijeću Saveza sindikata Banjaluka   do  1.7.2005 godine  na poslovima :  sekretara za kadrovska  pitanja,  stručnog saradnika za pravna pitanja, izradu normativnih akata, pružanja pravne pomoći i zastupanja  pred  sudom i upravnim organima.
Od 1.7.2005 godine do  31.7.2005 godine  radila u  Upravi za indirektno oporezivanje  BiH u Banjaluci na poslovima  stručnog saradnika u Odjelu  za ljudske resurse . Od 1.8. do 31.8.2005 godine u Sindikatu Grada Banjaluka na poslovima  stručnog savjetnika  za pravnu pomoć i zastupanja pred sudom.

Imenovana za sudiju Osnovnog suda u Banjaluci 1.9.2005.godine .Obavljala dužnost  sudije   prvostepenog  suda na  parničnom referatu 7 godina, do 30.6.2012 godine. Vršila funkciju  predsjednika Parničnog odjelenja Osnovnog suda u Banjaluci  od  marta 2011 godine do 30.6.2012 godine

Imenovana  za sudiju Okružnog suda u Banjaluci  24.5.2012 godine, stupila na dužnost sudije  1.7.2012 godine.

Obavljala više značajnih  funkcija: Član Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske, potpredsjednica Aktiva žena Saveza sindikata Republike Srpske .