Mira Došenović

Mira Došenović, rođena 29.05.1959. godine, u Jelašinovcima, opština Sanski Most.

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Banjaluci, dana 06.07.1982. godine.

Pravosudni ispit položila u Sarajevu, dana 16.03.1984. godine.

Od 25.01.1983. godine, do 31.03.1984. godine, radila kao pripravnik u Opštinskom javnom tužilaštvu u Sanskom Mostu.

Od 01.06.1984. godine, do 11.09.1996. godine, radila kao sudija u Opštinskom sudu u Sanskom Mostu.

Od 12.09.1996. godine, do 30.11.2010. godine, radila kao sudija u Osnovnom sudu u Banjaluci.

Od 01.12.2010. godine, radim kao sudija u Okružnom sudu u Banjaluci.