Produžen pritvor osumnjičenima Katalina Željku, Golić Bojanu, Cerovac Draganu i Radišić Mili

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala je dana 22.04.2010. godine donijelo rješenje broj 011-0-Kv-10-000 012-p, kojim je prema osumnjičenima Katalina Željku, Golić Bojanu, Cerovac Draganu i Radišić Mili produžen pritvor za još dva mjeseca, zbog postojanja osnovane sumnje da su osumnjičeni Katalina Željko i Cerovac Dragan počinili krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4., a u vezi sa stavom 3. KZ RS i krivičnim djelom manipulacija cijenama i širenje lažnih informacija iz člana 292. stav 2., u vezi sa stavom 1. tačka a) i b) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, osumnjičeni Radišić Mile počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. KZ RS, u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja u podstrekavanju i pomaganju iz člana 347. stav 4., a u vezi sa stavom 3. KZ RS, u vezi sa članom 24. i 25. istog Zakona i krivičnim djelom manipulacija cijenama i širenje lažnih informacija iz člana 292. stav 2., u vezi sa stavom 1. tačka a) i b) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, a osumnjičeni Golić Bojan počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. KZ RS, u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4., a u vezi sa stavom 3. KZ RS, kao i zbog posebnih pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst prema osumnjičenima Katalina Željku, Golić Bojanu i Cerovac Draganu, odnosno zbog postojanja osnovane bojazni da će uništiti, sakriti ili izmijeniti dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili uticati na svjedoke,te radi toga što se radi o krivičnim djelima za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina i teža kazna, a puštanje na slobodu osumnjičenih bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda. Prema osumnjičenom Radišić Mili produžen je iz pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka a), b) i g) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst, odnosno zbog postojanja opasnosti od bjekstva, osnovane bojazni da će uništiti, sakriti ili izmijeniti dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili uticati na svjedoke, kao i radi toga što se radi o krivičnim djelima za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina i teža kazna, a puštanje na slobodu osumnjičenog bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Po ovom rješenju osumnjičenima pritvor može trajati najduže do 23.06.2010. godine.