Jasna Šatara

Jasna Šatara, sudija Okružnog suda u Banja Luci

Jasna Šatara rođena je 07.12.1957. godine u Bugojnu, Bosna i Hercegovina.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1980. godine, a pravosudni ispit položila 1982. godine.

Od 1980. godine do 1982. godine zasnovala je radni odnos kao pripravnik u Opštinskom sudu u Bugojnu, a 1983. godine izabrana je za sudiju u Opštinskom sudu u Bugojnu.

Od 1983. do 1992. godine obavljala je dužnost sudije u Opštinskom sudu u Bugojnu.

Od 1998. do 2004. godine obavljala je dužnost sudije u Osnovnom sudu u Kozarskoj Dubici.

Od 2004. do 2007. godine obavljala je dužnost sudije u Kantonalnom sudu u Novom Travniku.

Od 2007. godine do danas obavlja dužnost sudije u Okružnom sudu u Banja Luci.