Vesna Stanković Ćosović

Stanković Ćosović Vesna, Sudija Okružnog suda Banjaluka

 

 Stanković Ćosović Vesna, rođena je 29.11.1955. godine u Miljevini, opština Foča, Bosna i Hercegovina.

 

 Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 12.06.1979. godine, a pravosudni ispit položila 04.03.1981. godine u Sarajevu.

 

 Od 03.12.1979. godine do 31.08.1981. godine, radila je kao pripravnik u Opštinskom sudu Foča, a od 01.09.1981. godine do 06.05.1990. godine kao rukovodilac Pravne službe a zatim Sektora pravnih, opštih i kadrovskih poslova u preduzeću „Maglić“ Foča.

 

 Od 07.05.1990. godine do 30.06.2007. godine obavljala je dužnost sudije Osnovnog suda Foča, a od 01.07.2007. godine do danas obavlja dužnost sudije Okružnog suda Banjaluka.