Ljiljana Bošnjak Glizijan

Ljiljana Bošnjak Glizijan rođena je 03.01.1962. godine u Velikom Blašku, opština Laktaši.

 

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjaluci 1985. godine, a pravosudni ispit položila je 1987. godine.

 

Profesionalnu karijeru započela je kao pripravnik u Advokatskoj kancelariji 1985. godine u Banjaluci, a po polaganju pravosudnog ispita i početkom 1989. godine zaposlila se u Opštinskom sudu za prekršaje u Banjaluci, gdje je radila do sredine 1998. godine kada je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Banjaluci.

 

Od 09.03.2004. godine obavlja funkciju sudije Okružnog suda u Banjaluci.