Duško Bojović

Bojović Duško rođen je 23.09.1958. godine u Sarajevu - Opština Centar, gdje je završio Osnovnu školu „Vuk Karadžić“, zatim Gimnaziju „Ognjen Prica“, te 1983. godine Pravni fakultet u Sarajevu.

 

Radio je prvobitno u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove, Područnoj jedinici Trnovo na određeno vrijeme, a zatim na neodređeno vrijeme u Internoj banci „UPI BANCI“ u Sarajevu počev od 01.06.1986. godine, te potom u Holding Kompaniji „Upi finansije“ u Sarajevu, u kojoj je bio rukovodilac Sektora opštih i pravnih poslova.

 

Pravosudni ispit položio je u Sarajevu 1991. godine, a od 01.12.1992. godine obavljao je dužnost zamjenika vojnog tužioca u Vojnom tužilaštvu u Sarajevu, a potom od 01.04.1996. godine dužnost sudije Vojnog suda u Bijeljini.

 

Od 01.10.2000. godine bio je angažovan u Vojnom pravobranilaštvu VRS, gdje je obavljao dužnost Načelnika odjeljenja u Banjaluci, a potom je od 01.03.2003. godine radio u „Balkan investment banci“ u Banjaluci.

 

Od 08.03.2004. godine postavljen je za sudiju Okružnog suda u Banjaluci, gdje je dvije godine radio na prvostepenom krivičnom referatu, a nakon toga na referatu upravnih sporova, što i sada obavlja.

 

 Govori dva jezika, engleski i ruski, a dugogodišnji je sportski radnik i donedavno je aktivno sudio košarkaške utakmice.