IZUZECI OD NEPOSREDNOG SPROVOĐENJA DOKAZA

Član 280. stav 1. Zakona o krivičnom postupku

 

         Iskazi dati u istrazi mogu biti korišćeni prilikom ispitivanja svjedoka ukoliko isti na glavnom pretresu promijeni svoj ranije dat iskaz, nakon čega se prilažu kao dokazni materijal, što znači da su isti dozvoljeni kao dokaz na glavnom pretresu.

 

Iz obrazloženja:

 

         Svjedok M.R. dana 02.04.2007.godine u detalje je ispričao predmetni dogadjaj, tj. kako je zaustavljen od strane optuženog, koje je prekršaje počinio (brzna vožnja i prolazak kroz crveno svjetlo) i kako mu je dao 50 KM da ga ne kazni i sa njim dogovorio popravku radijatora u njegovom stanu. Izjavu je dao Upravi kriminalističke policije, Jedinici za posebne istrage. Ovaj iskaz je potpuno zakonit dokaz u smislu člana 10 ZKP-a jer sadrži sva potrebna upozorenja u smislu člana 142 i 150 ZKP-a, a što propisuju odredbe člana 219 stav 3 ZKP-a. Ovakvi zapisnici su pravno valjani dokazi o čemu postoji i pravno stanovište Krivičnog odjeljenja Vrhovnog suda RS od 05.12.2008.godine.

          Medjutim, na saslušanju pred Osnovnim sudom ovaj svjedok je u potpunosti ispričao identično čitav dogadjaj, osim što je tvrdio da optuženom kao dar nije dao 50 KM.  Iz disciplinskog spisa takodje se vidi da je identičnu takvu izjavu dao svjedok M.R. u disciplinskom postupku protiv optuženog.

           Time se pojavljuje suprostavljen iskaz od strane ovog svjedoka koji je dao Jedinici za posebne istrage MUP-a krim.policije dana 02.04.2007.godine sa iskazom koji je dao pred pretresnim vijećem, sa različitim tvrdnjama u pogledu davanja dara novčanicom od 50 KM. Ovo pretresno vijeće u ocjeni dokaza prihvata u cijelosti iskaz svjedoka M.R., koji je dao dana 02.04.2007.godine Jedinici za posebne istrage, a ne prihvata njegov iskaz u dijelu razlike koji je dao pred pretresnim vijećem zbog sljedećeg. Prvi iskaz ovog svjedoka potvrdjuje iskaz svjedoka Ž.J. koji radi sa istim svjedokom u preduzeću DOO „T.-k.“. On je po nagovoru svjedoka M.R. išao i u stan kod optuženog da snimi stanje i napravi predračun popravke grijanja. To je činjenično i nesporno. Uvidom u blok, koji je radna bilježnica optuženog, vidljivo je da je prilikom kontrole i zaustavljanja automobila svjedoka M.R. upisan broj mobilnog telefona ovog svjedoka 065 635 321, sa naznakom „za radijatore“. Ove okolnosti govore i iz istih se jasno može izvući nesumnjiv zaključak da je optuženi sa ovim svjedok tada dogovorio popravku radijatora u svom stanu, kao protiv-uslugu za počinjene prekršaje.  

Stoga ovaj sud je iskaz svjedoka M.R. datom na glavnom pretresu u dijelu kojim tvrdi da optuženom nije na dar da ga ne kazni dao 50 KM ne prihvata i cijeni ga kao pokušaj ovog svjedoka da sada pomogne opruženom. Na isto upravo upućuju gore obrazložene činjenice. Na ovakav zaključak upućuje i činjenica da apsolutno nikakvog motiva nema niti razloga da bi ovaj svjedok lažno optužio J.R. pred Jedinicom za posebne istrage.

 

(Presuda Okružnog suda u Banjaluci broj:71 0 K 011112 08 Kžk od 24.02.2009.g.)