PONAVLJANJE POSTUPKA – NOVE ČINJENICE

Član 255 stav 1 tačka 6 Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07)

 

 

Nove činjenice će biti osnov za ponavljanje postupka uz uslov da su postojale u vrijeme vođenja postupka i to do one faze u kojoj su mogle biti upotrebljene ali da stranka za njih nije znala.

 

 

 Iz obrazloženja

 

 U konkretnom slučaju činjenica da je tužitelju zakonito prestao radni odnos, je utvrđena odnosno nastala je nakon pravosnažnog okončanja postupka za naknadu štete. Znači, radi se o činjenici koja nije postojala u vrijeme vođenja postupka za naknadu štete, pa i do njegovog pravosnažnog okončanja.

 Imajući ovo u vidu, te sadržaj odredbe člana 255 tačka 6 ZPP-a, na kom tuženi temelji svoj prijedlog za ponavljanje postupka, u smislu navedene zakonske odredbe, ovo ne može predstavljati novu činjenicu kao osnov za ponavljanje postupka.

 Nove činjenice će biti osnov za ponavljanje postupka, uz uslov da su postojale u vrijeme vođenja postupka (što u konkretnom slučaju nije) i to do one faze u kojoj su mogle biti upotrijebljene, ali da stranka za njih nije znala ili nije mogla upotrijebiti dokaze kojim bi se takva odlučna činjenica utvrdila. Pravo na iznošenje takvih činjenica pripada samo onoj stranci koja ih bez svoje krivnje nije ranije iznijela.

 Slijedom navedenog odluka suda koja je donesena pola godine nakon pravosnažnog okončanja postupka čije se ponavljanje traži, a kojom odlukom suda je otpao osnov za naknadu štete u predmetu čije se ponavljanje traži, ne može u skladu sa navedenom zakonskom odredbom da se smatra novom činjenicom i novim dokazom. Ovo iz razloga jer se radi o činjenicama i o dokazima koji su nastupili nakon pravosnažnog okončanja postupka, tj. po isteku roka u kome su se mogli kao takvi iznositi.

 Ove nove činjenice i dokaze, tuženi eventualno može sa uspjehom isticati u postupku izvršenja pravosnažne presude čije se ponavljanje traži, ili u parničnom postupku kao zahtjev za neosnovano obogaćenje.

 Imajući navedeno u vidu prijedlog za ponavljanje postupka nije osnovan iz kojih razloga je isti valjalo odbiti.

 

(Rješenje Okružnog suda u Banjaluci broj 011-0-Gvl-08-000 008 od 30.04.2008. godine)