RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala broj: 11 0 K 21428 17 Kv 2 od 23.11.2017. godine, prema osumnjičenima A.D. i D.G. produžen je pritvor koji im je određen rješenjem ovog suda broj 11 0 K 021428 17 Kpp od 28.10.2017. godine, zbog osnovane sumnje da su učinili, i to: osumnjičeni A.D. krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, a osumnjičeni D.G. dva krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivično djelo trgovina uticajem iz člana 353. stav 1. istog zakona, i postojanja posebnih razloga za pritvor iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da im po ovom rješenju pritvor može trajati još najduže 1 (jedan) mjesec, tj. najduže do 26.12.2017. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 13.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi D.C. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu navedenih zakonskih odredbi i odredbi iz člana 28, 32, 37 i 42.  istog zakona, utvrdio za krivično djelo teško ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina i 6 (šest) mjeseci, a za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, pa ga je primjenom člana 42. stav 1. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 01.06.2017. godine, pa dok isti bude trajao, te da je o daljoj mjeri pritvora nakon izricanja prvostepene presude sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 399. stav 7, a u vezi sa članom 62. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta i to: pištolj marke „Mauser-Werke“, kalibar 9 mm, fabrički broj 90001318, kao predmet koji je korišten prilikom izvršenja djela, te predmete i to: AP – M70, marke „CZ“ fabrički broj: B71019, kalibra 7,62 mm, sa okvirom od 10 metaka; AP-M70 BI marke „CZ“ fabrički broj: 128058, kalibra 7,62 mm, sa okvirom od 28 metaka; AP-M72 B1, marke „CZ“, fabrički broj: 75549, kalibra 7,62 mm, bez okvira, vojni nož – baojnet, fabrički broj: 1712, dužina oštrice 24,5 cm, a predmeti čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno, za koje nema oružni list, odnosno dozvolu za držanje oružja, po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta PU Banjaluka, Policijska stanica Kotor Varoš od 02.06.2017. godine.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnicu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 10.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi A.H. oglašen krivim zbog krivičnog djela davanje mita iz člana 320. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu sud uz primjenu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 53, 54. stav 1. tačka 7) i člana 62. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao uslovnu osudu kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca i istovremeno određeno da se navedena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 1 (jedne) godine ne počini novo krivično djelo.

Na osnovu člana 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena i mjera bezbjednosti i to: oduzimanje predmeta koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela i to: novčanica od 20 KM (konvertibilnih maraka).

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 10.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi M.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela davanje mita iz člana 320. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu sud uz primjenu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 53, 54. i 62. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao uslovnu osudu kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i istovremeno određeno da se navedena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo krivično djelo.

Na osnovu člana 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena i mjera bezbjednosti i to: oduzimanje predmeta koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela i to: novčanica od 20 KM (konvertibilnih maraka).

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, dana 01.11.2017. godine, donio je presudu broj: 11 0 U 020710 17 U, u postupku po tužbi Grada Banjaluka (u daljem tekstu: tužilac), zastupan po Pravobranilaštvu Republike Srpske, Sjedište zamjenika Banjaluka, protiv rješenja broj: 21.057476-35/17 od 21.04.2017. godine Republičke uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove Banjaluka (kao tužene), u predmetu ponavljanja postupka, okončanog odlukom o utvrđivanju prava svojine kupovinom državnog kapitala.

Opširnije...

Strana 20 od 76

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>