RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci je dana 11.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi S.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 148. stav 1. u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 05.12.2016. godine, pa dok isti bude trajao, te da je o daljem egzistiranju mjere pritvora sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 62. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta i to drvene palice dužine 73 cm, dok je na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na pranicu.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 08.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi A.R. oslobođen od optužbe da je zajedno sa P.D. i R.M. počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 25. istog zakona, te da je sam počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 62. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske od A.A. oduzima 15 metaka kalibra 7,62x39 mm, te je oštećeni Đ.S, na osnovu člana 108. stav 4. istog zakona, sa imovinskopravnim zahtjevom upućen na parnicu.

Na osnovu člana 100. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske je odlučeno da troškovi krivičnog postupka iz člana 96. stav 2. tačka a) do đ) istog zakona, kao i nužni izdaci optuženog i nužni izdaci i nagrada branioca optuženog padaju na teret budžetskig sredstava ovog suda.

Produženje pritvora

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci broj: 11 0 K 021103 17 Kv 2 od 06.09.2017. godine, produžen je pritvor prema optuženima V.V. i M.N. zbog pritvorskih osnova propisanih u članu 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a koji im je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda broj 11 0 K 021103 17 Kpp od 11.08.2017. godine, zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. i članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Pritvor po ovom rješenju može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže dvije godine od dana potvrđivanja optužnice, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora po isteku svaka dva mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.

Ukidanje pritvora

Okružni sud u Banjaluci, u krivičnom predmetu protiv optuženog A.B. zbog krivičnog djela polno nasilje nad djetetom iz člana 195. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, rješenjem broj 11 0 K 020892 17 Kv 3 od 06.09.2017. godine odbio je prijedlog Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka za produženje pritvora, koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda  broj 11 0 K 020892 17 Kpp od 24.06.2017. godine i produžen rješenjem vijeća ovog suda broj 11 0 K 020892 17 Kv 2 od 20.07.2017. godine, pa se optuženi ima odmah pustiti na slobodu.

Istovremeno, na osnovu člana 185. stav 1. tačka b) i v) i člana 187. stav 3. i 4. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, umjesto mjere pritvora, optuženom se izriču sljedeće mjere zabrane, i to: zabrana posjećivanja kuće, dvorišta i pomoćnih objekata, gdje stanuje oštećeno maloljetno lice i osnovne škole koju pohađa oštećeno lice, te se određuje udaljenost od 100 metara ispod koje se navedenim mjestima i objektima optuženi ne smije približiti, kao i zabrana sastajanja sa oštećenim licem, roditeljima i sestrom oštećenog lica, te se određuje udaljenost od 100 metara ispod koje se optuženi ne smije približiti navedenim licima, uz obaveznu kontrolu svaka dva mjeseca da li su primijenjene mjere još potrebne.

Izrečene mjere zabrane se primjenjuju počev od puštanja optuženog na slobodu i mogu trajati dok za to postoji potreba, ali najduže do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora ukoliko mu ista bude izrečena.

Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi se upozorava da se protiv njega može odrediti pritvor ako prekrši obaveze iz izrečenih mjera.

Ukoliko optuženi ne bude ispunjavao obaveze navedenih zabrana, organ koji izvršava mjere zabrane će o tome obavijestiti sud, a sud optuženom može izreći dodatne mjere zabrane ili odrediti pritvor u smislu odredbe člana 186. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 07.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi Đ.B. oglašen krivim zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa produženim krivičnim djelom teška krađa iz člana 232. stav 1. tačka 1. istog zakona, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te člana 37, člana 40. stav 2. i člana 31. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i novčanu kaznu u iznosu od 6.000 KM (šesthiljadakonvertibilnihmaraka).

Ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku, ista  će se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih započetih 100 KM novčane kazne odrediti (1) jedan dan zatvora, s tim da zatvor ne može prekoračiti propisanu kaznu za krivična djela.

Na osnovu člana 94. stav 1. i 2. i člana 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženog se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih djela u iznosu od 11.198,82 KM .

Strana 20 od 72

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>