RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

ODREĐIVANJE PRITVORA

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 21.09.2017. godine, određen je pritvor prema osumnjičenim Ć.O, R.M, B.M, B.D, R.R, P.Ž, Č.S, S.I, D.N. i P.B. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a u odnosu na osumnjičene Ć.O, Č.S. i D.N. i iz pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka v) istog zakona u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, odnosno do 19.10.2017. godine.

ODREĐIVANJE PRITVORA

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 20.09.2017. godine, određen je pritvor prema osumnjičenom Ć.D. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, odnosno do 19.10.2017. godine, dok je odbijen prijedlog za određivanje pritvora iz pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih obilika privrednog kriminala je dana 18.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi S.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 308. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 52. stav 1. i 5. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao novčanu kaznu u iznosu od 1.500,00 KM (hiljadu i pet stotina konvertibilnih maraka), koju je optuženi dužan platiti u roku od 15 dana od sana pravosnažnosti presude.

Istom presudom je odlučeno da će sud, ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u cjelosti ili djelimično u navedenom roku, narediti njeno prinudno izvršenje u postupku koji je propisan zakonom, te ukoliko novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od jedne godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora, na način da se 50 KM novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 13.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi Dž.N. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 16.01.2017. godine, pa dok isti bude trajao, te da je o daljem egzistiranju mjere pritvora sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na pranicu.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 08.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi N.U. oglašen krivim zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 6 (šest)  mjeseci.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 94. stav 1. i 2. i člana 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, od optuženog oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih djela u iznosu od  16.667,55 KM i 250.000 eura.

O  daljem egzistiranju pritvora sud je odlučio posebnim rješenjem.

Strana 19 od 72

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>