RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

Projekat Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH

Projekat Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH
- Sastanak korisnika Projekta -
12. juni 2017. godine, Sarajevo

Zaključci

  1. S obzirom da je prva tranša uplaćena za period od 07.03.2016. godine do 31.12.2017.godine a uslov za uplatu naredne tranše (za period od 01.01.2018 – 06.02.2019. godine) jeste da se sredstva iz prve potroše u iznosu od 70%, potrebno je da institucije korisnici na predviđen način i u skladu sa odobrenim namjenama koriste sredstva koja su im na raspolaganju u okviru ovog projekta.
  1. Ukoliko institucije imaju uštede ostvarene u okviru budžetske podrške za procesuiranje predmeta ratnih zločina (IPA 2012) – iste ne treba trošiti za namjene za koje su odobrena sredstva u okviru ovog granta (Projekat IPA 2013). Na taj način se u okviru granta ostvaruju uštede koje onemogućavaju dinamiku trošenja sredstava koja je potrebna za uplatu naredne tranše.
  1. Neophodno je da se poštuju rokovi predviđeni Internim finansijskim memorandumom o razumijevanju postpisanim između Ministarstva finansija i trezora BiH i institucija korisnika kako za dostavljanje finansijskih izvještaja Ministarstvu finansija i trezora BiH tako i za dostavljanje izvještaja o radu na predmetima ratnih zločina, planova i izvještaja o realizaciji planova za rješavanje predmeta ratnih zločina u tužilaštvima Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.
  1. Ministarstvo finansija i trezora BiH će svim korisnicima Projekta dostaviti tabele predviđene za sačinjavanje finansijskih izvještaja - u elektronskom obliku.
  1. Prilikom dostavljanja finansijskog izvještaja za period 01.01.2017. do 30.06.2017. godine potrebno je da svi korisnici istovremeno dostave (ponoviti dostavljanje) finansijski izvještaj za period 01.01.2017. godine do 31.03.2017. godine sačinjen na propisanim obrascima.

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI MERITUMU

Objava presude

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 08.06.2017. godine objavljena je presuda kojom je optuženi G.V. oglašen krivim za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 20 istog zakona, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te propisa iz članova 28, 32 i 33 Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina.

Na osnovu člana 44 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 17.07.2016. godine, pa do 17.10.2016. godine.

Na osnovu odredbe člana 399 stav 7, a u vezi sa članom 62 Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom G.V. je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta, vatrenog oružja, municije, za koje nema oružni list, odnosno dozvolu za držanje oružja, kao i ručne bombe čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno, Na osnovu člana 108 stav 3 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećena P.S. se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuje na parnicu. Opširnije...

Raspored dežurstava sudija za prethodni postupak

OBAVJEŠTENJE

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je održao 104. plenarnu sjednicu 1. juna 2017. godine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odlučivao o jednom broju zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona.
Ustavni sud BiH je odlučujući u predmetu broj U 2/17 razmatrao zahtjev Okružnog suda u Banjaluci (sudija Milan Blagojević) za ocjenu ustavnosti člana 93. stav 4. Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske i u vezi s tim utvrdio da član 93. stav 4. Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske nije u skladu sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Cijeli članak možete pročitati na stranici Ustavnog suda BiH
http://www.ccbh.ba/novosti/sjednice/?id=8144fee1-ec11-4db7-9e93-8aacb5049850

Strana 18 od 68

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>