RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

Produženje pritvora

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala broj: 11 0 K 020893 17 Kv 2-p od 01.08.2017. godine, prema osumnjičenom M.S. produžen je pritvor koji mu je određen rješenjem ovog suda broj 11 0 K 020893 17 Kpp 2 od 04.07.2017. godine, zbog osnovane sumnje da je učinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, kao i postojanja razloga iz člana 197. stav 1. tačke b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da mu po ovom rješenju pritvor može trajati u toku istrage još najduže 2 (dva) mjeseca, tj. najduže do 03.10.2017. godine do 09:30 časova.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 03.08.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi I.C. oglašen krivim zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju  službene dužnosti iz člana 388. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 37, člana 38. stav 2. tačka 2), člana 39. stav 1. tačka 4. i člana 31. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao novčanu kaznu u iznosu od 2.000,00 KM (dvijehiljade konvertibilnih maraka), koju je optuženi dužan platiti u roku od 3 mjeseca od dana pravosnažnosti presude.

Ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku, novčana kazna će se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih započetih 100 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora, s tim da zatvor ne može prekoračiti propisanu kaznu za krivična djela.

Ukidanje pritvora

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, u krivičnom predmetu protiv optuženih S.S, J.K, M.M, T.K, Đ.Ć, A.G. i Ž.P, zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom razbojništvo iz člana 233. stav 2. istog zakona i dr. rješenjem broj: 11 0 K 016901 17 Kv 6-p od 26.07.2017. godine odbio je prijedlog Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala za produženje pritvora, koji je optuženima S.S, J.K, M.M, T.K određen rješenjem sudije za prethodni postupak broj 11 0 K 016901 17 Kpp 13-p od 08.02.2017. godine, te produžen rješenjem vijeća ovog suda broj 11 0 K 016901 17 Kv 2 od 03.03.2017. godine i rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 11 0 K 016901 17 Kv 3 od 03.05.2017. godine, a prema optuženom Ž.P. određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda broj 11 0 K 016901 17 Kpp 28-p od 29.06.2017. godine, pa se optuženi S.S, J.K, M.M, T.K i Ž.P imaju odmah pustiti na slobodu.

Istovremeno, na osnovu člana 184. i 185. stav 1. tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske umjesto mjere pritvora optuženima S.S, J.K, M.M, T.K i Ž.P se izriču sljedeće mjere zabrane, i to: zabrana napuštanja mjesta boravišta, uz privremeno oduzimanje putnih isprava i zabranu izdavanja novih putnih isprava, te zabranu korišćenja lične karte za prelazak državne granice (zabrana putovanja), zabrana međusobnog sastajanja i komuniciranja, te sastajanja i komuniciranja sa svjedocima, te se naređuje optuženima javljanje u nadležnu policijsku upravu/stanicu, komandiru stanice ili licu koje on odredi, svakog ponedjeljka u sedmici u toku radnog vremena.   Izrečene mjere zabrane se primjenjuju počev od puštanja optuženih na slobodu i mogu trajati dok za to postoji potreba, ali najduže do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora ukoliko ista bude izrečena.

Ukoliko optuženi ne budu ispunjavali obaveze navedenih zabrana, organ koji izvršava mjere zabrane će o tome obavijestiti sud, a sud optuženima može izreći dodatnu mjeru zabrane ili odrediti pritvor shodno odredbi člana 186. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Objava presude

Presudom Vrhovnog suda Republike Srpkse, Posebno vijeće za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 08.06.2017. godine, odbijene su, kao neosnovane, žalbe branilaca optuženih M. R. i D. P., Republičkog javnog tužilaštva, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Banja Luka u dijelu koji se odnosi na ove optužene, žalbe oca i supruge optuženog D. P. i potvrđena presuda Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, broj 11 0 K 017025 16 K od 26.12.2016. godine, u dijelu u kojem je optuženi M. R. oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 19 (devetnaest) godina u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, za koja krivična djela je primjenom člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina, a optuženi D. P. oglašen krivim, zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koje je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.

Opširnije...

Određivanje pritvora

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za subijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, broj 11 0 K 020893 17 Kpp 2 od 04.07.2017. godine određen je pritvor osumnjičenom S.M. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Pritvor je određen zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i može trajati najduže 1 (jedan) mjesec, odnosno do 03.08.2017. godine.

Sud nije prihvatio osnovanim prijedlog nadležnog tužilaštva, da se pritvor odredi i iz pritvorskog razloga propisanim članom 197. stav 1. tačka a) navedenog Zakona.

Strana 17 od 68

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>