RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 04.12.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi V.S. oglašen krivim zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa produženim krivičnim djelom prikrivanje iz člana 246. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, i članova 37. i 38. stav 1. istog zakona osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.12.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenim M.Š. i N.Đ. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje iz pritvorskih razloga propisanih u članu 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od 1 (jedan) mjesec,tako da osumnjičenim pritvor po ovom rješenju može trajati do 30.12.2017. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 01.12.2017. godine objavio presudu kojom se optuženi S.T. na osnovu člana 298. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobađa od optužbe da je počinio krivično djelo  trgovina uticajem iz člana 353. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Na osnovu člana 100. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, određeno je da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 01.12.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi M.J. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu članova 28, 32 stav 1. i člana 37. stav 1. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 61. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom izriče mjera bezbjednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 1 (jedne) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu.

UKIDANJE PRITVORA I ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

Okružni sud u Banjaluci, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih P.T, N.T. i T.M. zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, rješenjem broj 11 0 K 021458 17 Kv 2 od 30.11.2017. godine odbio je prijedlog Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka za produženje pritvora prema osumnjičenima P.T, N.T. i T.M, koji im je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda broj 11 0 K 021458 17 Kpp 6 od 06.11.2017. godine.

Umjesto mjere pritvora, na osnovu člana 185. stav 1. tačka g) i člana 187. stav 3. i 4. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, osumnjičenima se izriču sljedeće mjere zabrane, koje će se primjenjivati počev od puštanja osumnjičenih na slobodu tj. od 03.12.2017. godine i to: osumnjičenim P.T. i N.T. obavezno javljanje u Policijsku upravu Banjaluka, a osumnjičenom T.M. obavezno javljanje u Stanicu policije Gradiška i to svakog ponedeljka, srijede i petka u sedmici u toku radnog vremena, uz obaveznu kontrolu svaka dva mjeseca da li su primijenjene mjere još potrebne. Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za to postoji potreba.

Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske osumnjičeni se upozoravaju da se protiv njih može odrediti pritvor ako prekrše obaveze iz izrečenih mjera.

Ukoliko osumnjičeni ne budu ispunjavali obaveze navedenih zabrana, organi koji izvršavaju mjere zabrane će o tome obavijestiti sud, a sud osumnjičenima može izreći dodatne mjere zabrane ili odrediti pritvor u smislu odredbe člana 186. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Strana 16 od 74

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>