RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 26.02.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi N.T. oglašen krivim zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga sud, uz primjenu istog zakonskog propisa i propisa iz članova 42, 43, 46, 53, i 54. stav 1. tačka 3. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

Rezultati pismenog testiranja kandidata za radno mjesto portaparol

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 12.02.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi B.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te člana 38. stav 1. tačka 2. i člana 39. stav 1. tačka 2. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godina.

Istom presudom je odlučeno da se optuženom, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 04.10.2014. godine pa do 04.12.2014. godine.

Na osnovu člana 62. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, i to: kartonska kutija sa prigušnicama 8 komada od po 400 W i prigušnicama 4 komada od po 36 W, 4 kanistera, kartonska kutija sa elektromaterijalom (18 grla, 19 upaljača, 1 fidova sklopka i 4 utikača), kese za zamrzivač 5 pakovanja i 1 flaša zapremine 1,5 litara u kojoj se nalazi nepoznata tečnost žute boje, 213 komada praznih PVC saksija raznih veličina, crne i smeđe boje, tabla sa osiguračima i utičnicama, ventilator sa ventilacionim crijevom, tacne za pikiranje i zdjelice, kartonska kutija sa sijalacama (14 komada), 5 električna radijatora, vreća sa granulacijom, sijalica sa kućištem, 4 filter vazduha (vufer), vaga bijele boje, kuhinjska, 128 saksija crne boje u kojima se nalaze stabljike biljke indijske konoplje, visine oko 15 cm, 136 saksija smeđe boje u kojima se nalaze stabljike biljke indijske konoplje, visine oko 15 cm, 13 drvenih letvi na kojoj se nalaze sijalice sa kućištima, kućište sa 1 sijalicom, 5 ventilator sa postoljem, drvena ploča na kojoj se nalaze osigurači i utičnice, prigušnice koje se nalaze sa prednje strane drvene grede, prigušnice koje se nalaze sa zadnje strane drvene grede, filter vazduha valjkastog oblika većih dimenzija, ventilaciono rebrasto crijevo sive boje, drvena tabla sa osiguračima, 2 filter vazduha valjkastog oblika većih dimenzija, drvena tabla sa osiguračima i strujnim kablovima, četvrtasti limovi za prelamanje svjetlosti iznad kućišta sijalice, plastične posude za pikiranje, 13 saksija crne boje u kojima se nalaze stabljike biljke indijske konoplje, visine između 100 i 150 cm,  lampa sa 1 sijalicom, 12 plastičnih posuda za pikranje, sredstva za prihranu upakovana u PVC vrećice, kanistere i bočice, drvena tabla sa osiguračima, drvena tabla sa prigušnicama (17 do 400 W i 3 od po 600 W), 30 PVC saksija crne boje sa zemljom bez zasada, 86 saksija crne i smeđe boje u kojima se nalaze stabljike biljke indijske konoplje, visine oko 100 cm, 138 saksija crne boje u kojima se nalaze stabljike biljke indijske konoplje, visine oko 100 cm, filter vazduha valjkastog oblika većih dimenzija, mobilni telefon marke »Samsung« model GT-E1200, bijelo-sive boje sa SIM karticom.

.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 15.02.2018. godine, produžen je pritvor optuženom M.M. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci broj od 19.11.2017. godine i produžen rješenjem krivičnog vijeća ovog suda od 12.12.2017. godine, zbog osnovane sumnje da je počinio dva krivična djela iznude iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. u vezi sa članom 23. istog zakonskog propisa, krivičnog djela tjelesne povrede iz člana 131. stav 2. u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivičnog djela iznude iz člana 232. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.

Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Projekat „Pravda za svako dijete“

150217-2Okružni sud u Banjaluci jedna je od pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, u kojoj se nedavno snimao edukativni video materijal o postupku saslušanja djece svjedoka - žrtava ili očevidaca krivičnih djela. Za produkciju je zadužena Agencija  „BORAM“___iz Sarajeva , a cijela aktivnost se izvodi u sklopu projekta „Pravda za svako dijete“, koju sprovodi UNICEF Bosne i Hercegovine, uz podršku Vlade Švicarske i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Video materijal treba da posluži profesionalcima iz pravosuđa, ali i drugim stručnjacima koji u svom radu dolaze u kontakt sa djecom svjedocima - žrtvama ili očevicima krivičnih djela.

Okružni sud u Banjaluci jedna je od  pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, koja ispunjava najviše međunarodne standarde, kada  je u pitanju tretman i zaštita ugroženih svjedoka, u koje spadaju i djeca. Pored posebne prostorije za saslušanje djece, koja je opremljena neophodnom  tehničkom opremom, postojanja Odjela za podršku svjedocima u kojem rade psiholozi, posjeduje i poseban ulaz za ovu kategoriju svjedoka.

U produkciju su bili uključeni pravni eksperti i psiholozi iz pravosuđa. Za potrebe snimanja video materijala angažovani su studenti i glumci amateri. U prilogu – par fotografija sa seta.    Opširnije...

Strana 14 od 77

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>