OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih obilika privrednog kriminala je dana 18.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi S.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 308. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 52. stav 1. i 5. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao novčanu kaznu u iznosu od 1.500,00 KM (hiljadu i pet stotina konvertibilnih maraka), koju je optuženi dužan platiti u roku od 15 dana od sana pravosnažnosti presude.

Istom presudom je odlučeno da će sud, ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u cjelosti ili djelimično u navedenom roku, narediti njeno prinudno izvršenje u postupku koji je propisan zakonom, te ukoliko novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od jedne godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora, na način da se 50 KM novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 13.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi Dž.N. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 16.01.2017. godine, pa dok isti bude trajao, te da je o daljem egzistiranju mjere pritvora sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na pranicu.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 08.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi N.U. oglašen krivim zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 6 (šest)  mjeseci.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 94. stav 1. i 2. i člana 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, od optuženog oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih djela u iznosu od  16.667,55 KM i 250.000 eura.

O  daljem egzistiranju pritvora sud je odlučio posebnim rješenjem.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci je dana 11.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi S.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 148. stav 1. u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 05.12.2016. godine, pa dok isti bude trajao, te da je o daljem egzistiranju mjere pritvora sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 62. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta i to drvene palice dužine 73 cm, dok je na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na pranicu.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 08.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi A.R. oslobođen od optužbe da je zajedno sa P.D. i R.M. počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 25. istog zakona, te da je sam počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 62. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske od A.A. oduzima 15 metaka kalibra 7,62x39 mm, te je oštećeni Đ.S, na osnovu člana 108. stav 4. istog zakona, sa imovinskopravnim zahtjevom upućen na parnicu.

Na osnovu člana 100. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske je odlučeno da troškovi krivičnog postupka iz člana 96. stav 2. tačka a) do đ) istog zakona, kao i nužni izdaci optuženog i nužni izdaci i nagrada branioca optuženog padaju na teret budžetskig sredstava ovog suda.

Strana 13 od 65

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>