RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.04.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi M.M, S.D. i M.N. oglašeni krivim, i to:

- optuženi M.M.zbog krivičnog djela iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, krivičnog djela iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, krivičnog djela tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivičnog djela iznuda iz člana 232. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, i krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

- optuženi S.D. zbog krivičnog djela iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivičnog djela tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

- optuženi N.M. zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

pa sud uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 42, 43, 46, 52, 53 stav 4 i 54. Krivičnog zakonika Republike Srpske

- optuženom M.M. za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 23. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci,za krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, za krivično djelo iznuda iz člana 232. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, pa je primjenom člana 56 stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina;

- optuženom S.D. za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci,za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci,za krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, pa je primjenom člana 56 stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

- Optuženog N.M. za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, uz primjenu istog zakonskog propisa, i propisa iz člana 53, i 54. stav 1. tačka 6 istog zakona osudio na kaznu zatvora zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora optuženom M.M. se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 17.11.2017. godine, pa nadalje dok pritvor bude trajao, na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: makaze sive boje, dužine oko 20 cm, sa crnim plastičnim rukohvatima za prste. Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi M.M. se obavezuje da oštećenom na ime imovinsko-pravnog zahtjeva isplati iznos od 6.100,00 KM, u roku od 15 dana od pravosnažnosti ove presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženom S.D. se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela pod tačkom 3. optužnice i to: kuhinjskog noža dužine oštrice oko 10 cm, sa drškom plave boje.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 26.04.2018. godine objavio presudu kojom je optužena C.J. oglašena krivom zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46, 53. i 54. stav 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženu osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseci.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženoj je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine do 06.11.2017. godine.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženoj je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: mobilni telefon „Huawei“, model PRA LS 1, crne boje sa pripadajućom memori karticom i sim karticom.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 25.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi M.D. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46, 53. i 54. stav 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine do 25.04.2018. godinete je odlučeno da će sud posebnim rješenjem odlučiti o daljem egzistiranju mjere pritvora.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: jedna polovina (1/2) tablete bijele boje na kojoj se nalazi oznaka „8“, upakovanu u bijeli papir, mobilni telefon marke „Nokia“, model 2690, crno bijele boje, sa pripadajućom sim karticom „Halo“, sim kartica operatera „Halo“, 8 nosača sim kartice operatera „Halo“ žuto bijele boje, pin kod, zaštićen samoljepljivom folijom, 3 sim kartice operatera „Halo“, nosač sim kartice „Frend“ operatera M;tel, sim kartica Frend“, mobilni telefon marke „Samsung“, bijele boje, sa pripadajućom baterijom, mobilni telefon marke „Samsung“, crne boje, sa pripadajućom baterijom, mobilni telefon marke „Nokia“, rozo bijele boje, sa oštećenjem rastavljene maske, bez pripadajuće sim kartice, bez baterije.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 24.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi M.Z. oglašen krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1, u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ga je sud osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 18.04.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi B.E. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa tavom 2. i 1. Krivičnog zakonka Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 46, 53. stav 2. i 207. stav 7. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Optuženom se, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 10.10.2017. godine do 18.04.2018. godine, te je odlučeno da će sud posebnim rješenjem odlučiti o daljem egzistiranju mjere pritvora.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: dvije tablete Suboxone 8 mg/2mg i mobilni telefon marke Sony Iksperia s pripadajućom baterijom i 2 sim kartice.

Strana 12 od 80

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>