Objava presude

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 14.11.2016.godine, objavljena je presuda kojom je optuženi M.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članove 38., 42. stav 1. i 2. i člana 43. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, osudio na kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Optuženi je oglašen krivim jer je za vrijeme oružanog sukoba koji se u vremenu od prve polovine aprila 1992. godine, pa najkasnije do kraja novembra 1995. godine odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine, kršeći pravila međunarodnog prava, kao saizvršilac lišio života jedno civilno lice bošnjačke nacionalnosti.

Produženje pritvora

U Okružnom sudu u Banjaluci dana 11.11.2016. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom Đ.R. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 2. u vezi sa stavom 1. i člana 23. Krivičnog zakona Republike Srpske i razloga za pritvor iz člana 197. stav 1. tačke a), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da mu pritvor može trajati još najduže dva mjeseca, odnosno do 12.01.2017. godine.

Objava presude

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 01.11.2016. godine, objavljena je presuda kojom je optužena S.M. proglašena krivom zbog krivičnog djela iznude iz člana 242. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i u vezi sa članom 20. istog zakonskog propisa, pa je sud uz primjenu navedenog zakonskog propisa, te članova 38. stav 2. i 39. stav 1. tačka 4. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

Objava presude

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 28.10.2016. godine, objavljena je presuda kojom je optuženi T.Z. proglašen krivim za krivično djelo razbojništvo iz člana 233. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 23. istog zakona, pa ga je sud uz primjenu navedenog zakonskog propisa, te članova 38. i 39. stav 1. tačka 2. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine.

Produženje pritvora

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 31.10.2016. godine, produžen je pritvor optuženom M.G. koji može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže dvije godine od potvrđivanja optužnice uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora, koja će se vršiti svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.

Pritvor protiv optuženog se produžava zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske (‘’Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj: 53/12).

Strana 11 od 57

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>