ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 06.11.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenim T.P, T.N. i M.T. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec računajući od časa lišenja slobode i može trajati najduže do 03.12.2017. godine do 12:30 časova.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 03.11.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenom R.P. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog zakona.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec od časa lišenja slobode i može trajati najduže do 02.12.2017. godine do 14:00 časova.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala broj: 11 0 K 021303 17 Kv-p od 02.11.2017. godine, prema osumnjičenima N.B. i A.S. produžen je pritvor određen rješenjem ovog suda broj 11 0 K 021303 17 Kpp 9-p od 06.10.2017. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 22. i krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a osumnjičeni N.B. u sticaju i sa krivičnim djelom trgovina uticajem iz člana 321. stav 1. istog zakonika, za još dva mjeseca, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati osumnjičenom N.B. do 03.01.2018. godine do 23.25 časova, a osumnjičenom A.S. do 04.01.2018. godine do 10.30 časova.

Pritvor se produžava zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi S.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te člana 35, člana 38. tačka 2) i člana 39. stav 1. tačka 4. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao novčanu kaznu u iznosu od 27.000,00 (dvadesetsedamhiljadamaraka) KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od 3 (tri) mjeseca od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Istom presudom optuženom je, na osnovu člana 61. Krivičnog zakona Republike Srpske, izrečena mjera bezbijednosti zabrana upravljanja motornim vozilom “B” kategorije u trajanju od 2 (dvije) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da vrijeme provedeno u zatvoru se ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na pranicu.

Sedmice sudske nagodbe od 6. do 17. novembra u svim sudovima u BiH

Poziv za javnost

Sedmice sudske nagodbe od 6. do 17. novembra u svim sudovima u BiH

Riješite i vi svoj spor sudskom nagodbom!

(Sarajevo,  31. oktobar 2017.) – Sudovi u BiH pozivaju sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima da iskoriste priliku i u periodu od 6. do 17. novembra 2017. godine svoj predmet riješe sudskom nagodbom.

Stranke koje su zainteresovane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se već sada samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti svom sudu ili postupajućem sudiji te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe. Postupajući sudija će u skladu sa prijedlogom i voljom stranaka i odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi nagodbom.

Tokom ove dvije sedmice sudije prvostepenih i drugostepenih sudova u BiH će odvojiti vrijeme od svojih svakodnevnih radnih obaveza i svoje radno vrijeme, posvetiće isključivo strankama koje žele svoj spor riješiti sudskom nagodbom. U sudskoj praksi BiH ovaj način mirnog rješavanja je rijedak, ali je ujedno djelotvoran način rješavanja svih vrsta predmeta parničnog i vanparničnog postupka, pogotovo privrednih, ugovornih, radnih i obiteljskih sporova, predmeta male vrijednosti i komunalnih predmeta.

Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u navedenom periodu u sudovima u BiH će se održavati Sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Organizovanjem Sedmicâ sudske nagodbe želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu u pristupu suda i stranaka rješavanju sporova. Kao prioritet se postavlja brzo i efikasno rješavanje spora, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

Napominjemo da stranke sudsku nagodbu bilo pred sudovima mogu sklopiti svakog radnog dana, neovisno o vremenu održavanja Sedmicâ sudske nagodbe sudovima.

Sudska nagodba je mirni, sporazumni način rješavanja spora, koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora. Zaključivanjem sporazuma i stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te izbjegavaju se brojni dodatni i troškovi redovnog sudskog postupka. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor.

Sedmice sudske nagodbe se realiziraju u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansira Vlada Norveške, a kojeg implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine zajedno sa sudovima.

Za više informacija molimo da obratite vašem sudu.

Strana 2 od 57

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>