Raspored dežurstava sudija za prethodni postupak

OBAVJEŠTENJE

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je održao 104. plenarnu sjednicu 1. juna 2017. godine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odlučivao o jednom broju zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona.
Ustavni sud BiH je odlučujući u predmetu broj U 2/17 razmatrao zahtjev Okružnog suda u Banjaluci (sudija Milan Blagojević) za ocjenu ustavnosti člana 93. stav 4. Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske i u vezi s tim utvrdio da član 93. stav 4. Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske nije u skladu sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Cijeli članak možete pročitati na stranici Ustavnog suda BiH
http://www.ccbh.ba/novosti/sjednice/?id=8144fee1-ec11-4db7-9e93-8aacb5049850

OBJAVA

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 29.05.2017.godine objavljena je presuda kojom su optuženi M.V., P.G., P.A. i B.O. oglašeni krivim za krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona.

Optuženim M.V., P.G i P.A. sud je za krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 10 (deset) godina, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 2 (dvije) godine, pa im je na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od po 11 (jedanaest) godina.

Optuženom B.O. sud je za krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, pa mu je na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina.

Na osnovu člana 44. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženima M. V., P. G., P. A. i B. O., se u izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.

Na osnovu člana 94. i 95. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih se oduzima imovinska korist koju su pribavili izvršenjem krivičnog djela u iznosu od543.204,63 KM,koji iznos su optuženi solidarno dužni uplatiti u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude.

Na osnovu člana 399. stav 7. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih se oduzima vatreno oružje, na osnovu člana 62. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih se oduzima putničko motorno vozilo „Audi A6“ tamnozelene boje, bez registarskih oznaka, broj šasije …, a koje vozilo se po naredbi ovog suda broj 11 0 K 017324 15 Kpp 5 od 25.09.2015.godine nalazi na čuvanju u depozitu CJB Banjaluka, te se na osnovu člana 99. stav 1. a u vezi sa članom 96. stav 1. tačka a) i e) i ž) Zakona o krivičnom postupku optuženi obavezuju da naknade troškove krivičnog postupka.

Na osnovu člana 108. stav 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevima upućuju na parnični postupak.

Okružni sud u Banjaluci je, dana 29.05.2017.godine, donio rješenje kojim se produžava pritvor prema optuženima M.V., P. G., P. A. i B. O., iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci.

OBJAVA

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 9.02.2017.godine objavljena je presuda kojom su optuženi J.A, D.Z.,T.V.i Č.D. oglašeni krivim  za krivično djelo razbojništva iz člana 233 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 23 Krivičnog zakona Republike Srpske, pa im je  sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 28, 32, 37 stav 1, 38 tačka  2) Krivičnog zakona Republike Srpske  izrekao kaznu zatvora  i to za J.A.  kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine,  D.Z. u trajanju od četiri (4) godine i T.V.u trajanju od četiri (4) godine, a optuženog  Č.D. uz primjenu istog zakonskog propisa i članova 28,33,37 stav1 Krivičnog zakona RS u  trajanju od pet (5) godina.

            Na osnovu člana 94 Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih je oduzet novac koji su pribavili izvršenjem krivičnog djela u iznosu od od 2.000,00 КМ i 7.000,00 eura (u protivvrijednosti u KM).

Objava

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 16.01.2016.godine, objavljena je presuda kojom je optuženi G.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela silovanja iz člana 193 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 6 godina i 3 mjeseca.

Strana 8 od 57

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>