Objava presude

Presudom Vrhovnog suda Republike Srpkse, Posebno vijeće za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 08.06.2017. godine, odbijene su, kao neosnovane, žalbe branilaca optuženih M. R. i D. P., Republičkog javnog tužilaštva, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Banja Luka u dijelu koji se odnosi na ove optužene, žalbe oca i supruge optuženog D. P. i potvrđena presuda Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, broj 11 0 K 017025 16 K od 26.12.2016. godine, u dijelu u kojem je optuženi M. R. oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 19 (devetnaest) godina u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, za koja krivična djela je primjenom člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina, a optuženi D. P. oglašen krivim, zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koje je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.

Opširnije...

Određivanje pritvora

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za subijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, broj 11 0 K 020893 17 Kpp 2 od 04.07.2017. godine određen je pritvor osumnjičenom S.M. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Pritvor je određen zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i može trajati najduže 1 (jedan) mjesec, odnosno do 03.08.2017. godine.

Sud nije prihvatio osnovanim prijedlog nadležnog tužilaštva, da se pritvor odredi i iz pritvorskog razloga propisanim članom 197. stav 1. tačka a) navedenog Zakona.

Projekat Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH

Projekat Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH
- Sastanak korisnika Projekta -
12. juni 2017. godine, Sarajevo

Zaključci

  1. S obzirom da je prva tranša uplaćena za period od 07.03.2016. godine do 31.12.2017.godine a uslov za uplatu naredne tranše (za period od 01.01.2018 – 06.02.2019. godine) jeste da se sredstva iz prve potroše u iznosu od 70%, potrebno je da institucije korisnici na predviđen način i u skladu sa odobrenim namjenama koriste sredstva koja su im na raspolaganju u okviru ovog projekta.
  1. Ukoliko institucije imaju uštede ostvarene u okviru budžetske podrške za procesuiranje predmeta ratnih zločina (IPA 2012) – iste ne treba trošiti za namjene za koje su odobrena sredstva u okviru ovog granta (Projekat IPA 2013). Na taj način se u okviru granta ostvaruju uštede koje onemogućavaju dinamiku trošenja sredstava koja je potrebna za uplatu naredne tranše.
  1. Neophodno je da se poštuju rokovi predviđeni Internim finansijskim memorandumom o razumijevanju postpisanim između Ministarstva finansija i trezora BiH i institucija korisnika kako za dostavljanje finansijskih izvještaja Ministarstvu finansija i trezora BiH tako i za dostavljanje izvještaja o radu na predmetima ratnih zločina, planova i izvještaja o realizaciji planova za rješavanje predmeta ratnih zločina u tužilaštvima Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.
  1. Ministarstvo finansija i trezora BiH će svim korisnicima Projekta dostaviti tabele predviđene za sačinjavanje finansijskih izvještaja - u elektronskom obliku.
  1. Prilikom dostavljanja finansijskog izvještaja za period 01.01.2017. do 30.06.2017. godine potrebno je da svi korisnici istovremeno dostave (ponoviti dostavljanje) finansijski izvještaj za period 01.01.2017. godine do 31.03.2017. godine sačinjen na propisanim obrascima.

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI MERITUMU

Objava presude

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 08.06.2017. godine objavljena je presuda kojom je optuženi G.V. oglašen krivim za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 20 istog zakona, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te propisa iz članova 28, 32 i 33 Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina.

Na osnovu člana 44 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 17.07.2016. godine, pa do 17.10.2016. godine.

Na osnovu odredbe člana 399 stav 7, a u vezi sa članom 62 Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom G.V. je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta, vatrenog oružja, municije, za koje nema oružni list, odnosno dozvolu za držanje oružja, kao i ručne bombe čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno, Na osnovu člana 108 stav 3 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećena P.S. se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuje na parnicu. Opširnije...

Strana 7 od 57

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>