Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 07.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi Đ.B. oglašen krivim zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa produženim krivičnim djelom teška krađa iz člana 232. stav 1. tačka 1. istog zakona, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te člana 37, člana 40. stav 2. i člana 31. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i novčanu kaznu u iznosu od 6.000 KM (šesthiljadakonvertibilnihmaraka).

Ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku, ista  će se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih započetih 100 KM novčane kazne odrediti (1) jedan dan zatvora, s tim da zatvor ne može prekoračiti propisanu kaznu za krivična djela.

Na osnovu člana 94. stav 1. i 2. i člana 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženog se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih djela u iznosu od 11.198,82 KM .

Obavještenje

Rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske, Posebnog vijeća za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od 07.08.2017. godine odbijena je kao neosnovana žalba Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Banja Luka, izjavljena protiv rješenja Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog vijeća za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala broj 11 0 K 016901 17 Kv 6-p od 26.07.2017. godine, kojim rješenjem je odbijen prijedlog Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala za produženje pritvora prema optuženima S.S, J.K, M.M, T.K. i Ž.P. zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom razbojništvo iz člana 233. stav 2. istog zakona i dr. i naloženo da se isti odmah na slobodu, te su optuženima, na osnovu člana 184. i 185. stav 1. tačke v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, umjesto mjere pritvora izrečene mjere zabrane.

Produženje pritvora

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala broj: 11 0 K 020893 17 Kv 2-p od 01.08.2017. godine, prema osumnjičenom M.S. produžen je pritvor koji mu je određen rješenjem ovog suda broj 11 0 K 020893 17 Kpp 2 od 04.07.2017. godine, zbog osnovane sumnje da je učinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, kao i postojanja razloga iz člana 197. stav 1. tačke b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da mu po ovom rješenju pritvor može trajati u toku istrage još najduže 2 (dva) mjeseca, tj. najduže do 03.10.2017. godine do 09:30 časova.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 03.08.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi I.C. oglašen krivim zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju  službene dužnosti iz člana 388. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 37, člana 38. stav 2. tačka 2), člana 39. stav 1. tačka 4. i člana 31. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao novčanu kaznu u iznosu od 2.000,00 KM (dvijehiljade konvertibilnih maraka), koju je optuženi dužan platiti u roku od 3 mjeseca od dana pravosnažnosti presude.

Ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku, novčana kazna će se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih započetih 100 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora, s tim da zatvor ne može prekoračiti propisanu kaznu za krivična djela.

Ukidanje pritvora

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, u krivičnom predmetu protiv optuženih S.S, J.K, M.M, T.K, Đ.Ć, A.G. i Ž.P, zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom razbojništvo iz člana 233. stav 2. istog zakona i dr. rješenjem broj: 11 0 K 016901 17 Kv 6-p od 26.07.2017. godine odbio je prijedlog Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala za produženje pritvora, koji je optuženima S.S, J.K, M.M, T.K određen rješenjem sudije za prethodni postupak broj 11 0 K 016901 17 Kpp 13-p od 08.02.2017. godine, te produžen rješenjem vijeća ovog suda broj 11 0 K 016901 17 Kv 2 od 03.03.2017. godine i rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 11 0 K 016901 17 Kv 3 od 03.05.2017. godine, a prema optuženom Ž.P. određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda broj 11 0 K 016901 17 Kpp 28-p od 29.06.2017. godine, pa se optuženi S.S, J.K, M.M, T.K i Ž.P imaju odmah pustiti na slobodu.

Istovremeno, na osnovu člana 184. i 185. stav 1. tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske umjesto mjere pritvora optuženima S.S, J.K, M.M, T.K i Ž.P se izriču sljedeće mjere zabrane, i to: zabrana napuštanja mjesta boravišta, uz privremeno oduzimanje putnih isprava i zabranu izdavanja novih putnih isprava, te zabranu korišćenja lične karte za prelazak državne granice (zabrana putovanja), zabrana međusobnog sastajanja i komuniciranja, te sastajanja i komuniciranja sa svjedocima, te se naređuje optuženima javljanje u nadležnu policijsku upravu/stanicu, komandiru stanice ili licu koje on odredi, svakog ponedjeljka u sedmici u toku radnog vremena.   Izrečene mjere zabrane se primjenjuju počev od puštanja optuženih na slobodu i mogu trajati dok za to postoji potreba, ali najduže do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora ukoliko ista bude izrečena.

Ukoliko optuženi ne budu ispunjavali obaveze navedenih zabrana, organ koji izvršava mjere zabrane će o tome obavijestiti sud, a sud optuženima može izreći dodatnu mjeru zabrane ili odrediti pritvor shodno odredbi člana 186. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Strana 6 od 57

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>