RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

POČETAK GLAVNOG PRETRESA U KRIVIČNOM PREDMETU ĐUKIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas održan početak glavnog pretresa u krivičnom predmetu protiv optuženog Nedeljka Đukića zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), a u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Optuženi se tereti da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, u periodu od mjeseca juna 1992. godine pa do kraja 1992. godine, kao rezervni policajac Stanice javne bezbjednosti Kotor Varoš, a kasnije kao stražar zatvora u Kotor Varoši, zajedno sa drugim pripadnicima srpske vojske i policije protiv koji se vodi krivični postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine, činjenjem, pomaganjem i omogućavanjem učestvovao u ubistvu, nanošenju tjelesne i duševne boli i nečovječnog postupanja na štetu civilnih lica nesrpske nacionalnosti.

Na današnjem glavnom pretresu je čitana optužnica, nakon čega je tužilac pristupio izvođenju dokaza. Saslušano je šest svjedoka, kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dan 18.02. i 05.03.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PRETMETU DRAGIĆ I DR. ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa protiv optuženih Dragić Sretka, Torbica Zorana, Jojić Dalibora i Gnjatić Dragana prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka, koji se terete da su za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, kao saizvršioci, na području Prijedora u periodu 1993. godine, zajedno primjenili mjere zastrašivanja, nezakonito lišili slobode, te narušili tjelesni integritet fizičkim zlostavljanjem jednog civilnog lica, čime su kao saizvršioci počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1., u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Na glavnom pretresu je danas optužba izvodila materijalne dokaze i ispitala jednog svedoka.

Odbrana je predložila dokaze i svjedoke koje će ispitati za sledeći nastavak glavnog pretresa koji je zakazan za dan 19.02.2015. godine sa početkom u 09.00 časova

POČETAK GLAVNOG PRETRESA U KRIVIČNOM PREDMETU ČALAKIĆ

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci sa početkom u 09.00 časova održan početak glavnog pretresa krivičnom predmetu protiv optuženog Dragana Čalakića, zbog krivičnog djela u sticaju izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 6. u vezi sa stavom 1. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. istog Zakona, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka.

Danas je tužilaštvo izvodilo dokaze saslušavanjem svjedoka koji su ispitani kako direktno od strane optužbe tako i unakrsno od strane odbrane.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 11.02.2015. godine sa početkom u 09.00 časova za koji je predviđeno izvođenje dokaza od strane optužbe saslušavanjem svjedoka i vještaka.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U KRIVIČNOM PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Danas je sa početkom u 09.00 časova pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Danas je na glavnom pretresu optužba nastavila sa izvođenjem dokaza. Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dane 28.01.; 25.02. ; 26.02. i 27.02.2015. godine sa početkom u 9.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

DONESENA I OBJAVLJENA PRESUDA U PREDMETU PAVLOVIĆ I PAJDIĆ

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci donesena i objavljena presuda protiv optuženih Pavlović Srđana i Pajdić Miloša koji se terete da su u tri navrata, upotrebom sile i oružja protiv nekog lica, oduzeli tuđu pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem pribave sebi protivpravnu imovinsku korist, pri čemu je djelo učinjeno od strane više lica, čime su počinili tri krivična djela Razbojništva iz člana 233. stav 2.u vezi sa stavom 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske. Optuženi su sklopili sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom i priznali krivicu prema svim navodima optužnice. Vijeće ovog suda je razmatralo sporazum o priznanju krivice koji je prihvaćen, nakon čega je donijelo pomenutu presudu kojom je Pavlović Srđana osudilo na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, a optuženog Pajdić Miloša na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.

Strana 50 od 80

<< Početak < Prethodna 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Sledeća > Kraj >>