Objava presude

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.10.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi P.D. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i člana 33. stav 1. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 61. stav 1, 2. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom izriče mjera bezbjednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 2 (dvije) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu člana 108. stav 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnični postupak.

ODREĐIVANJE PRITVORA

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 21.09.2017. godine, određen je pritvor prema osumnjičenim Ć.O, R.M, B.M, B.D, R.R, P.Ž, Č.S, S.I, D.N. i P.B. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a u odnosu na osumnjičene Ć.O, Č.S. i D.N. i iz pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka v) istog zakona u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, odnosno do 19.10.2017. godine.

ODREĐIVANJE PRITVORA

U Okružnom sudu u Banjaluci, dana 20.09.2017. godine, određen je pritvor prema osumnjičenom Ć.D. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, odnosno do 19.10.2017. godine, dok je odbijen prijedlog za određivanje pritvora iz pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih obilika privrednog kriminala je dana 18.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi S.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 308. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 52. stav 1. i 5. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao novčanu kaznu u iznosu od 1.500,00 KM (hiljadu i pet stotina konvertibilnih maraka), koju je optuženi dužan platiti u roku od 15 dana od sana pravosnažnosti presude.

Istom presudom je odlučeno da će sud, ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u cjelosti ili djelimično u navedenom roku, narediti njeno prinudno izvršenje u postupku koji je propisan zakonom, te ukoliko novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od jedne godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora, na način da se 50 KM novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 13.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi Dž.N. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 16.01.2017. godine, pa dok isti bude trajao, te da je o daljem egzistiranju mjere pritvora sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na pranicu.

Strana 4 od 57

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>