OBJAVA PRESUDE U PREDMETU DRAGIĆ

Okružni sud u Banjaluci je dana 08.07.2015. godine sa početkom u 15.00 časova donio i javno objavio presudu u krivičnom predmetu protiv optuženog Dragić Rajka, zbog produženog krivičnog djelasilovanje iz člana 193. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa produženim krivičnim djelom polno nasilje nad djetetom iz 195. stav 4. u vezi sa stavom 2. istog zakona, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka Podružna kancelarija Prijedor, od 12.02.2015. godine, a koja je izmjenjena na glavnom pretresu održanom dana 22.06.2015. godine.Dakle, upotrebom sile prinudio drugog na polne radnje, a djelo je izvršeno prema maloljetnom licu čime je, počinio produženo krivično djelo silovanje iz člana 193. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Dakle,izvršio polnu radnju sa djetetom i nasilnu obljubu i pri tom postoji velika nesrazmjera u zrelosti i uzrastu izmedju učinioca i žrtve čime je, počinio produženo krivično djelo polno nasilje nad djetetom iz člana 195. stav 4 u vezi sa stavom 2. Krivičnog zakona Republike Srpske,pa je sud optuženog oglasio krivim za naprijed navedena krivična djela i utvrdio jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina.

Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 19.11.2014. godine pa nadalje.

Prema optuženom je produžen pritvor određen rješenjem ovog suda, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci, a koji se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU RADULOVIĆ I DRUGI

 

Okružni sud u Banjaluci je dana 06.07.2015. godine sa početkom u 15.30 časova donio i javno objavio presudu kojom je optužene Radulović Srđana, Stijak Ognjena, Kovačević Marka,Dabić Daria, Šiniković Gavrila, Mihaljica Gorana, Marčeta Vladimira i Miljković Jovana oglasio krivim i to: 

  1. Optuženog Radulović Srđana 

- za krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383a stav 3 Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224 stav 2 u vezi sa stavom 1 i u vezi sa članom 24 i krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347 stav 4 u vezi sa stavom 3 Krivičnog zakona Republike Srpske utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina,

Opširnije...

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ U PREDMETU RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banjaluci, tj. 06.07.2015. godine u krivičnom predmetu protiv optuženih Lončarević Nebojše i Makivić Borana, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka od 10.11.2014. godine, a koja je izmijenjena na glavnom pretresu dana 01.07.2015. godine, zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ objavljena presuda kojom su optuženi Lončarevič Nebojša i Makivić Boran oglašeni krivim iz razloga što su u periodu 1992. godine, na području Banjaluke, kao pripadnici Specijalnog odreda milicije za posebne namjene Centra službi bezbjednosti Banja Luka, kršeći pravila međunarodnog prava, za vrijeme oružanog sukoba, koji se u vremenu od prve polovine aprila 1992. godine, pa najkasnije do kraja novembra 1995. godine, odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine, između organizovanih oružanih snaga Vojske Republike Srpske, s jedne, i Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, s druge strane, lišili života jedno civilno lice, na način da su, obučeni u maskirne vojne uniforme i naoružani pištoljima nepoznate marke, zajedno i po prethodnom dogovoru sa još dva uniformisana, naoružana, za sada nepoznata lica, putničkim motornim vozilom marke Mercedes bež boje, došli do restorana „Borac“, vlasništvo Mujnović Vehbije, znajući da je isti civil muslimanske nacionalnosti koji nije bio naoružan niti je učestvovao u neprijateljstvima.

Dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, lišili života jedno civilno lice,

Čime su kao saizvršioci počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog Zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

paje sud optužene, za navedeno krivično djelo uz primjenu članova 38, 42 stav 1. tačka 2. i 43. stav 1. tačka 1.KZ SFRJ osudio:

Optuženog Lončarević Nebojšu na kaznu zatvora u trajanju od (6) šest godina

Optuženog Makivić Borana na kaznu zatvora u trajanju od (6) šest godina

ZAVRŠNE RIJEČI U PREDMETU RADULOVIĆ I DRUGI

Dana 30.06. , 31.06 i 01.07.2015. godine pred Okružnim sudom u Banja Luci, održani su nastavci glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih, optuženih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na nastavku tri glavna pretresa iznesene su završne riječi kako optužbe tako i odbrane kao i njihovih branjenika.

Objava presude zakazana je za dan 06.07.2015. godine sa početkom u 15.30 časova.

ZAVRŠNE RIJEČI U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa su iznesene završne riječi, kako od strane optužbe tako i od strane odbrane.

Objava presude je zakazana za dan 06.07.2015. godine sa početkom u 15.00 časova.

Strana 1 od 38

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>