DONESENA PRESUDA U KRIVIČNOM PREDMETU BOJIĆ

Okružni sud u Banja Luci je dana 26. 03.2015. godine nakon vjećanja i glasanja donio i objavio presudu kojom se optuženi Bojić Miroslav osuđuje

za krivično djelo „polno nasilje nad djetetom“ iz člana 195 sav 4 u vezi sa stavom 2 Krivičnog zakona RS kazna zatvora u trajanju od 10 godina.

za krivično djelo „obljuba nad nemoćnim licem“ iz člana 194 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona RS kazna zatvora u trajanju od 10 godine,

pa se na osnovu člana 42 stav 2 tačka 2) Krivičnog zakona RS osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 godina.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U KRIVIČNOM PREDMETU ĐUKIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas održan nastavak glavnog pretresa u krivičnom predmetu protiv optuženog Nedeljka Đukića zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), a u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Na današnjm pretresu je optužba izvodila dokaze ispitivanjem svjedoka koji su unakrsno ispitani i od strane odbrane.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dan 05.03.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa su saslušana četiri svjedoka optužbe koja su ispitana kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 27.03.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza saslušavanjem svjedoka i vještaka koji su pozvani na zakazani pretres.

POČETAK GLAVNOG PRETRESA U KRIVIČNOM PREDMETU ĐUKIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas održan početak glavnog pretresa u krivičnom predmetu protiv optuženog Nedeljka Đukića zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), a u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Optuženi se tereti da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, u periodu od mjeseca juna 1992. godine pa do kraja 1992. godine, kao rezervni policajac Stanice javne bezbjednosti Kotor Varoš, a kasnije kao stražar zatvora u Kotor Varoši, zajedno sa drugim pripadnicima srpske vojske i policije protiv koji se vodi krivični postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine, činjenjem, pomaganjem i omogućavanjem učestvovao u ubistvu, nanošenju tjelesne i duševne boli i nečovječnog postupanja na štetu civilnih lica nesrpske nacionalnosti.

Na današnjem glavnom pretresu je čitana optužnica, nakon čega je tužilac pristupio izvođenju dokaza. Saslušano je šest svjedoka, kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dan 18.02. i 05.03.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će tužilaštvo nastaviti sa izvođenjem dokaza.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PRETMETU DRAGIĆ I DR. ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa protiv optuženih Dragić Sretka, Torbica Zorana, Jojić Dalibora i Gnjatić Dragana prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka, koji se terete da su za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, kao saizvršioci, na području Prijedora u periodu 1993. godine, zajedno primjenili mjere zastrašivanja, nezakonito lišili slobode, te narušili tjelesni integritet fizičkim zlostavljanjem jednog civilnog lica, čime su kao saizvršioci počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1., u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Na glavnom pretresu je danas optužba izvodila materijalne dokaze i ispitala jednog svedoka.

Odbrana je predložila dokaze i svjedoke koje će ispitati za sledeći nastavak glavnog pretresa koji je zakazan za dan 19.02.2015. godine sa početkom u 09.00 časova

Strana 1 od 33

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>