POČETAK GLAVNOG PRETRESA U PRETMETU DRAGIĆ I DR. ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan početak glavnog pretresa protiv optuženih Dragić Sretka, Torbica Zorana, Jojić Dalibora i Gnjatić Dragana prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka, koji se terete da su za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, kao saizvršioci, na području Prijedora u periodu 1993. godine, zajedno primjenili mjere zastrašivanja, nezakonito lišili slobode, te narušili tjelesni integritet fizičkim zlostavljanjem jednog civilnog lica, čime su kao saizvršioci počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1., u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Glavni pretres je započet čitanjem optužnice, nakon čega su izvedeni dokazi koji su predloženi od strane optužbe. Ispitano je sedam svjedoka kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 27.01.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU TARANDŽIĆ I ZEC ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci donesena i objavljena presuda protiv optuženih Slobodana Tarandžića i Duška Zeca koji su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, Tarandžić Slobodan s umišljajem podstrekao drugog da jedno civilno lice liši života, a Zec Duško lišio života jedno civilno lice, čime je Tarandžić Slobodan izvršio krivično djelo djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1.u vezi sa članom 23. stav 1. KZ SFRJ, a Zec Duško ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ, pa uz primjenu istih zakonskih odredaba, članova 38., 42. stav 1. tačka 2) i 43. stav 1. tačka 1. KZ SFRJ sud optužene osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine

ZAVRŠNE RIJEČI U PREDMETU TARANDŽIĆ I ZEC ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je danas je održan nastavak glavnog pretresa protiv optuženih Slobodana Tarandžića koji se tereti da je izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva (u podstrekavanju) iz člana 142 stav 1 u vezi sa članom 23 stav 1 KZ SFRJ i Duška Zeca za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SFRJ.

Na današnjem glavnom pretresu su iznesene završne riječi optužbe i odbrane.

Objava presude zakazana je za dan 15.12.2014. godine u 15.00 časova.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Dana 10.12.2014. godine sa početkom u 09.00 časova je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na današnjem glavnom pretresu optužba je izvodila dokaze saslušavanjem svjedoka koji su ispitani kako direktno, tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 24.12.2014. godine sa početkom u 09,00 h na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU NIŠEVIĆ I BERIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Okružni sud u Banja Luci je danas donio i objavio presudu protiv optuženih Nišević Gorana i Berić Milenka koji su za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, prvooptuženi i drugooptuženi, kao saizvršioci, zajedno, lišili života dva civilna lica,čime su kao saizvršioci, izvršili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa uz primjenu iste zakonske odredbe sud optužene osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od po šest (6) godina. A na osnovu člana 108. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom se upućuju na parnicu.

Strana 1 od 31

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>